Sigmund Bjørgjo, sjømatutsending i Kina sier Sjømatrådet  håper og tror på ytterligere forbedret markedsadgang i løpet av året. Foto: Norges sjømatråd.
Sigmund Bjørgjo, sjømatutsending i Kina sier Sjømatrådet håper og tror på ytterligere forbedret markedsadgang i løpet av året. Foto: Norges sjømatråd.

Sjømatrådet vil ikke spekulere i Kinasmugling-konsekvenser

Sigmund Bjørgo fra Norges Sjømatråd, forteller det ikke er deres rolle å spekulere i hvordan smugling av norsk laks påvirker Kina-forholdet, men uavhengig av dette er det fortsatt et stykke igjen til full normalisering mellom landene.

Publisert

- Siden november i fjor har importbegrensningene for norsk laks til Kina blitt vesentlig forbedret, men man har fortsatt et stykke igjen til full normalisering, sier fiskeri- og sjømatutsending Sigmund Bjørgo i Kina til Kyst.no.

De siste månedene er det eksportert 200 - 300 tonn fersk laks til Kina, men potensialet sier han ligger mellom 800 - 1.000 tonn.

Sjømatutsending Sigmund Bjørgjo sier at Sjømatrådet tror sjømatkonsumet i Kina kan øke til hele 240.000 tonn i 2025. Foto: Norges sjømatråd.
Sjømatutsending Sigmund Bjørgjo sier at Sjømatrådet tror sjømatkonsumet i Kina kan øke til hele 240.000 tonn i 2025. Foto: Norges sjømatråd.

- Utfordringen er at det er begrenset volum med norsk laks godkjent for det kinesiske markedet. Vi håper og tror på ytterligere forbedret markedsadgang i løpet av året, opplyser han. 

Vil ikke spekulere

Eksportstatistikk fra Norges Sjømatråd og SSB viser at Kina importerte 505 tonn fersk laks totalt i uke 15. Kina har totalt sett importert 9 627 tonn fersk norsk laks sålangt i 2018.

Det ble for en stund tilbake også kjent at kinesiske myndigheter skal ha avslørt omfattende laksesmugling- og en norsk kvinne er fengslet. På spørsmål om hvordan dette påvirker forholdet til Kina sier Bjørgjo at det er ikke sjømatrådets rolle å spekulere i dette, og vil ikke ytterligere kommentere dette.

- Norge bør ha 65 % markedsandel

Bjørgjo sier de antar at det i 2017 ble konsumert om lag 80-85.000 tonn laks i Kina. Med vekst i den kinesiske middelklassen, urbanisering, og økt kjøpekraft mener Sjømatrådet konsumet kan øke til hele 240.000 tonn i 2025.

- Videre mener vi at Norges markedsandel bør ligge på 65 %, noe som vil bety en lakseeksport på 156.000 tonn til Kina i 2025. For å nå dette er vi avhengig av økt produksjon, ellers vil lakseprisen drives opp noe, som vil påvirke kinesernes etterspørsel negativt.

- Trenger mer laks

Han opplever at eksportørene egentlig ønsker å satse fullt på lakseeksport til landet, men at de ikke får tak i nok laks som er godkjent for Kina.

- Dermed blir flere noe avventende med å ta neste skritt inn i markedet. Det er lite poeng for dem i investere tungt i markedet enn så lenge de ikke har mer laks å selge. Dette tror jeg vil forbedre seg igjennom året.

Kyst.no publiserte nylig en sak der Marine Harvest sier de synes eksportmulighetene til Kina er for dårlige. Bjørgjo sier i en kommentar til dette at Sjømatrådet er ikke del av selve handelen, men påpeker at de samtidig er opptatte av gode rammebetingelser for handelen.

- Dersom transportkapasiteten mellom Norge og Asia er begrensende i dag er dette noe som bør tas på alvor. Vi har stor tro på betydelig vekst for flybåren laks til Asia generelt og Kina spesielt, og det vil være behov for økt flykapasitet.

- Rask og kostnadseffektiv transport er dermed viktig for konkurransekraften til den norske industrien, legger han til. 

Vil vinne tilbake markedsandeler

Sjømatutsendingen sier de fortsetter arbeidet som ble startet i fjor med å markedsføre norsk laks mot den kinesiske verdikjeden.

- Vi jobber tett med kinesisk presse, og deltar på en rekke messer og seminar der vi markedsfører norsk laks mot importører, distributører, restaurantkjeder og dagligvarekjeder.

Han påpeker at deres viktigste jobb blir å vinne tilbake markedsandeler, og den jobben må de gjøre mot den kinesiske verdikjeden.

- Deretter kan vi igjen starte jobben med å utvikle laksemarkedet sammen med den norske- og kinesiske næringen.