Her i tilknytning til Atlantic Sapphires landbaserte lakseanlegg i Florida, ønsker nå Skretting å bygge en fabrikk for spesialisert fôr til landbasert lakseproduksjon. Foto: Atlantic Sapphire

Skretting bygger fôrfabrikk for å betjene Atlantic Sapphire

Skretting og Atlantic Sapphire ASA kunngjør i en børsmelding at det er Skrettings intensjon om å bygge et spesialisert fôranlegg for landbasert laks i Florida for å betjene sistnevntes landbaserte lakseproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding skriver de to partene at Skretting har til hensikt å bygge og finansiere fôranlegget, mens Atlantic Sapphire vil forplikte seg til å hente mesteparten av etterspørselen etter laksefôr fra Skretting i løpet av kontraktsperioden, som forventes å strekke seg over ti år.

- Prisen på fôret vil bli bestemt av den faktiske kostnaden per spesifikke diett og kan kun påvirkes av faktorer utenfor Skrettings kontroll, skriver de.

De skriver videre at den langsiktige fôravtalen forplikter begge parter til et tett samarbeid om FoU og utvikling av fremtidens landbasert fôr, gjennom både økonomiske forpliktelser og deling av kunnskap fra og mellom de to organisasjonene.

- Tilgang til riktig fôrkvalitet og diett er avgjørende for den biologiske ytelsen til fisken og for vannkvaliteten i RAS-anlegget. Skretting og Atlantic Sapphire forventer kontinuerlige forbedringer fremover som vil resultere i bedre fiskevelferd, høyere produktkvalitet, bedre bærekraft og lavere produksjonskostnader, heter det.

Fôr er Atlantic Sapphires største kostnadskomponent. På grunn av de spesialiserte produksjonskravene som kreves for å produsere laksefôr, transporterer selskapet for tiden sitt laksefôr fra Canada, med en betydelig kostnadsulempe.

- Å fjerne behovet for fôrtransport sikrer selskapet direkte besparelser på ca. USD 0,3/kg HOG produksjonskostnader og reduserer karbonavtrykket til fôret betydelig, skriver de.

Byggingen av fôranlegget er betinget av at Skretting får alle nødvendige tillatelser for å bygge og drifte fôranlegget hvoretter det tas endelig investeringsbeslutning.

- Med den langsiktige avtalen som Skretting og Atlantic Sapphire har etablert, er vi forpliktet til å øke kapasiteten for å legge til rette for fremtidig vekst av den landbaserte lakseindustrien i USA, sier Skretting-sjef, Therese Log Bergjord i meldingen.