Slakting fra fase 1 i det landbaserte anlegget i Miami er allerede i gang. Nå ønsker man å utvide planene for fase 2 betydelig. Foto Atlantic Sapphire

Atlantic Sapphire vil øke produksjonen i fase 2

Atlantic Sapphire kunngjør nå planer om å mer enn doble produksjonskapasiteten i fase 2 av utbyggingen i Florida. Samtidig melder de om en ny finansinstitusjon med på laget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Atlantic Sapphire sier nå at de vil øke de årlige produksjons- og slaktevolumene for den kombinerte fase 1 og 2 med omtrent 18 500 tonn RLW (15 000 tonn HOG) til 30 000 t RLW (25 000 t HOG).

Den første fisken forventes å bli satt inn i det nye fase 2-anlegget i 2022, og at man starter slakting av den i 2023.

Selskapet melder at fase 2 vil bli integrert med fase 1-produksjonen, der fisken klekkes og vokser til smoltstørrelse i eksisterende fase 1-smoltanlegg, og deretter overføres til fase 2 for midt-syklusstadiet (0,3 - 3,0 kg), før den endelig blir flyttet inn i eksisterende fase 1-påvekst-tanker for den siste fasen av livssyklusen.

Les også: Dette er planene til Atlantic Sapphire i 2021

Øke JEA-indeksen

Ifølge selskapet er utviklingssystemene for fase 1 designet for stor fisk (3-5 kg), og man vil optimalisere produksjonen ved å lagre mellomstor fisk med høyere spesifikk vekstrate (SGR) i skreddersydde systemer i fase 2.

Forholdet mellom filtreringskapasitet versus tankstørrelse vil forbedres for kombinert fase 1 og 2, slik at det blir mulig for en høyere JEA-indeks (kg utbytte/m3 tankvolum/dag).

- Følgelig vil fase 2 være et mindre komplekst prosjekt sammenlignet med fase 1 med lavere capex per kilo av trinnvis produksjon, melder de.

- Fase 2 vil omfatte sentraliserte funksjoner for slambehandling, vedlikehold og energi. Disse skal være basert på en modulær design som muliggjør rask utvidelse i fremtidige faser, redusere driftens kompleksitet og forbedrer påliteligheten.

Selskapet jobber for tiden med design, byggeplan og budsjett for utvidelsen og forventer å kunngjøre flere detaljer i 2. kvartal 2021.

Ny lånegiver

I forbindelse med den reviderte fase 2-utbyggingsplanen i USA har selskapet endret i finansieringsavtalene for å bedre samsvare med forventede likviditetskrav for 2021.

Som en del av strategien for å øke tilgangen til långivere, har selskapet delt opp en del av sitt eksisterende lånebehov til Farm Credit. Selskapet planlegger å spiltte dette opp ytterligere når endelig budsjett og tidslinje for bygging av fase 2 er fullført.

Johan E. Andreassen, styreleder i selskapet, sier i en børsmelding at de er stolte av å få Farm Credit inn på utlånssiden sammen med DNB.

-  For Atlantic Sapphire er det viktig å jobbe med banker som virkelig forstår virksomheten med å produsere bærekraftig høy kvalitetsproteiner, og vi tror det ikke er noe bedre team av bransjeeksperter enn DNB og Farm Credit for å samarbeide med oss ​​, sier han.

Selskapets eksisterende kredittramme på 150 millioner dollar er økt til 200 millioner dollar.

Johan E. Andreassen sier videre at gitt den betydelige oppbyggingen og operasjonelle milepæler som ble nådd i 2020, inkludert jevnlig ukentlig slakting av amerikansk produsert laks siden september 2020, har Atlantic Sapphire gått inn i 2021 med en sterk balanse og operativ kontantstrøm.

Om Farm Credit of Florida

  • Farm Credit of Florida er et medlemseid landbrukslånesamarbeid med forvaltningskapital på på 1,3 milliarder dollar.
  • Farm Credit of Florida gir lån, leieavtaler og avlingsforsikring som betjener Florida, og betjener over 2610 bønder, ranchere, produsenter, akvakulturprodusenter og huseiere i rurale strøk over hele staten.
  • Farm Credit System betjener 571 000 kunder over hele landet med 287 milliarder dollar samlet lånevolum per 31. desember 2019.

Om Atlantic Sapphire ASA

  • I USA har selskapet siden 2010 jobbet for å bygge opp produksjonsfasiliteter for oppdrett i Miami, Florida.
  • Selskapet er nær ferdigstillelse av fase 1-utbygging som forventes å slakte omtrent 10 000 tonn laks årlig. De utførte sin første kommersielle slakting i USA i september 2020.
  • Selskapet har sikret seg rettigheter til bruk av vann ved anlegget i Florida for å produsere opptil 90 000 tonn. Selskapets langsiktige slaktevolum er i 2031 på ca. 220 000 tonn.