Bjørn Grønevik i Havkar Drift ute på anlegget på lokalitet Bleken.

Åtte måneder fra utsett til 4,7 kilo

Mer protein og mindre fett gav knallresultater hos Havkar Drift.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha slaktet ut den første merden med fisk som har gått på et fôr med mer protein og mindre fett, noterer Havkar Drift solide resultater ved lokaliteten Bleket ved Måløy. 4,7 kilo målte fisken, kun åtte måneder etter utsett. Superiorandelen var 96 prosent og fisken hadde en dødelighet på 2,2 prosent. Til sammenligning var den gjennomsnittlige dødeligheten i produksjonsområde 4 på hele 22 prosent i fjor. 

Bjørn Grønevik i Havkar Drift sier til Kyst.no at dette var stor og intensivt produsert RAS-smolt som var 580 gram ved utsett i mars. Grønevik påpeker at erfaringsmessig er denne typen smolt mer sårbar for påkjenninger i sjøen og kanskje også mer utsatt for hjertelidelser.

Fôret de benyttet var «Laksens valg» fra Polarfeed.

- Vi tok et bevisst valg om å bruke dette fôret på fisken, både med bakgrunn i gode erfaringer fra tidligere og fordi vi har troen på at et noe magrere fôr kan forebygge helseutfordringer i en intensiv produksjon, forteller Grønevik.

Fôrfaktor på 1,1

Til tross for en produksjonstid på bare 20 måneder fra startfôring til slakt, opprettholdt fisken god helse i sjøfasen. I tillegg til gode resultater med tanke på vekst og helse, forteller Grønevik at fisken oppnådde en kjemisk farge på 8,1 og en fôrfaktor på 1,1.

Fôret de har benyttet, representerer en dreining mot et fôr som skal være mer tilpasset laksens biologi enn dagens standard vekstfôr. Med en høyere andel protein og lavere andel fett, sier han fôret er formulert for å utløse laksens betydelige biologiske potensial for vekst i sjøfasen. 

Forskningssjef i Polarfeed, Jesse Trushenski, forklarte i et intervju til Intrafish 15. november hvordan hun mener gigantene i fôrindustrien har «forlatt biologien», og hvorfor feilbalanserte fôr trolig har stor del av skylden for de biologiske utfordringene en sliter med i havbruk. Med dette dro hun samtidig i gang en aldri så liten fôrdebatt, hvor Cargill, Skretting og Biomar raskt var ute med svar på tiltale, før Trushenski kommenterte utspillene deres igjen 29. november.

Dedikerte ansatte

Etter å ha testet ut forskningssjefens teorier i praksis ved lokaliteten Bleket, mener Grønevik at Jesse Trushenski har noen poenger som er verdt å lytte til. 

Havkar har lokasjoner i Kinn- og Bremanger kommune i Vestland fylke og drifter lokaliteter tilhørende Austevoll Melaks, Langøylaks AS og Troland Lakseoppdrett AS.

Grønevik karakteriserer gjengen på lokalitet Bleket som svært dedikert og kompetent, noe han sier gir gode resultater. 

- Vi jobber med å være «på ballen» hele tiden, og styrer alt fra lokaliteten, både røkting og fôring. Alle på lokaliteten har derfor i stor grad «henda i grauten» og har gode forutsetninger for å ta nødvendige grep tidlig, sier han avslutningsvis.