Avtalen har en verdi på ca 280 millioner kroner.

Austevoll Seafood sine datterselskap inngår avtale

Austevoll Eiendom AS og Austevoll Laksepakkeri AS, som begge er heleide datterselskaper av Austevoll Seafood ASA, inngikk mandag en avtale om leie av næringsbygg i Austevoll kommune for en periode på 20 år. Verdien på leieavtalen er på ca 280 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding fra selskapene tirsdag.

- Basert på et realavkastningskrav på 5 % p.a. har leieavtalen en samlet neddiskontert verdi på ca. 280.000.000 kroner for leieperioden, heter det i meldingen.

Leieavtalen anses å være i Austevoll Seafood ASA og dets aksjonærers interesse, da datterselskapet Austevoll Laksepakkeri AS mottar en tjeneste i form av leie av næringsbygg, mens datterselskapet Austevoll Eiendom AS mottar rimelig vederlag for utleien.