Espen Børrud i Stingrays sa under Tekmar at de som teknologileverandør ønsker og forventer tydelige krav fra tilsynsmyndighetene og oppdrettere i forhold til automatisk lusetelling. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

Etterlyser krav fra myndighetene til automatisk lusetelling

Espen Børrud i Stingray mener teknologien for automatisk lusetelling er moden for å bli tatt i bruk. Men han ønsker seg klare krav fra myndighetene til hvordan slik telling skal være.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selv om Stingray har utviklet en metode for automatisk lusetelling basert på 4 K bilder, var Software Manager Espen Børrud under Tekmar-konferansen klar på at det finnes andre selskap som også jobbet med det samme, eller som har andre teknologier basert på f.eks. radar, optikk eller radiosignaler.

Han tilnærmet seg derfor problemstillingen om teknologien er moden for å telle lakselus på svømmende fisk i en merd på et generelt grunnlag.- Spørsmålet er jo hva man legger i begrepet «moden». Er det at den er tilgjengelig, komplett, robust, og til å stole på som beslutningsverktøy?

- Og hvem er det som til syvende og sist skal si «ja» til at den er moden. Er det tilsynsmyndighetene, oppdretterne eller teknologileverandørene?

Luft vs sjø?

Børrud stilte også spørsmål direkte til tilsynsmyndighetene.

- Vi har etter hvert sett at fisken har mer lus på seg i merden enn den har når den kommer på tørt land for å bli telt manuelt. Det faller altså av noen lus når den tas opp. Dagens grenser er satt i forhold til telling på land. Skal vi da legge inn en korreksjonsfaktor på det. Skal grensen være de samme med telling i luft vs i sjø?

Han påpekte at ved manuell telling er det stor presisjon på at man teler riktig på den enkelte fisk man teller, men at et lite telleutvalg på for eksempel 20 fisk kan gi store usikkerhet på grunn av tilfeldigheter.

En maskinbasert automatisk telling under vann, kan ha innebygget usikkerheter som at ikke hele fisken telles eller at det er forskjell på antall lus på den ene aller andre siden av en gitt fisk. Men når utvalgsstørrelsen er i tusener, så vil nøyaktighetene være klart i maskinenes fordel.

- Presisjonen blir langt bedre med automatisk lusetelling. Og man får bedre dyrevelferd samtidig som man frigjør ressurser, forklarer Espen Børrud under Tekmar-konferansen. Nå mener han både myndigheter og oppdrettere må finne ut om dette er noe de ønsker å ta i bruk som erstatning for dagens manuelle telleregime. Klikk for større bilde. Foto: Pål Mugaas Jensen/Kyst.no.

Men for at denne teknologien skal kunne erstatte den manuelle tellingen også i forhold til regelverket, så er det en del ting han ønsker må på plass.

– Det kan for eksempel være krav til oppetid. Og hva skjer om teknologien svikter. Må oppdretteren da ha standby et manuelt telleteam som kan ta over.

Beslutningsstøtte

At man har kommet så langt at det er mulig å ta skrittet fullt ut er han ikke overraskende enig i selv.

- Jo, jeg mener teknologien er moden for å kunne telle svømmende fisk i en merd. De flinkeste oppdretterne har allerede tatt dette i bruk som beslutningsstøtte. Men om metoden er moden for å erstatte manuelle tellinger som fundament for ukentlig rapportering, det må nesten tilsynsmyndighetene og oppdretterne svare på.

Og svaret ser han frem til.

- Som teknologileverandører ønsker og forventer både vi og våre kollegaer tydelige krav fra tilsynsmyndighetene og oppdrettere, og vil sørge for å oppfylle disse, sier han.