Forsøksanlegg for tilapia i Hanoi i Vietnam. Foto: Benchmark.

Norske genetikktjenester sentrale for oppdrett i utviklingsland

Genetikktjenester som ble utviklet for å produsere mer effektiv og friskere laks i Norge, spiller nå en avgjørende rolle for bærekraftig utvikling av oppdrett i utviklingsland. I land som Kina og Colombia blir Benchmarks norske genetikktjenester brukt på verdens viktigste oppdrettsarter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Vi har fått være med på å utvikle effektivt genetisk materiale for 15 ulike arter. Flere er i dag nøkkelarter i oppdrett av fisk og reker globalt, sier Morten Rye, direktør for Akvaforsk Genetics, i en melding fra Benchmark-gruppen.

Morten Rye. Foto: Benchmark.

Akvaforsk Genetics, med hovedavdeling på Sunndalsøra, er en leverandør av genetiske tjenester til oppdrett verden over. Teknologien er sentral for utviklingen av bærekraftig produksjon hos flere av verdens store oppdrettsselskap. Slik har kompetanse fra norsk laksenæring blitt viktig for internasjonal matproduksjon.

– Gjennom omfattende testing, genetiske analyser og seleksjon av foreldredyr bidrar teknologien til kontinuerlig forbedring fra generasjon til generasjon. Resultatet er populasjoner bedre tilpasset oppdrett, med økt produksjonskapasitet, bedret motstandskraft mot sykdom og redusert bruk av antibiotika. Hovedelementene i disse systemene ble først utviklet for norsk laks, men er nå industristandarden i globalt oppdrett og blir brukt i land som Kina, Thailand, Colombia og USA, sier Rye.

Laks bare tre prosent

Norsk havbruksteknologi- og kunnskap brukes stadig oftere til oppdrett av andre arter i resten av verden. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) blir bærekraftig akvakultur viktigere i takt med en voksende global befolkning.

Benchmark, eier av Akvaforsk Genetics, overfører norsk havbrukskompetanse til oppdrett av andre arter globalt. FAO statistikk viser at rundt 400 akvatiske arter i dag blir oppdrettet.

– Vi videreutvikler teknologi og kunnskap fra den norske havbruksnæringen og tilpasser den til andre oppdrettsarter. En av disse er tilapia, en av verdens vanligste oppdrettsfisker. Akvaforsk Genetics sitt internasjonale arbeid er et eksempel på dette, men vi gjør det samme innen fiskehelse og vaksiner, sier Øistein Thorsen, talsperson for Benchmark i meldingen.

I Norge mener han det er lett å glemme at lakseoppdrett bare utgjør tre prosent av verdens akvakultur.

Øistein Thorsen. Foto: Benchmark.

– Med 4 millioner tonn niltilapia produsert årlig er bærekraftig oppdrett av denne tropiske arten en viktig matkilde for millioner av mennesker, særlig i utviklingsland, utdyper Thorsen.

Afrikansk fiskeoppdrett neste

Oppdrett av tilapia er økende i Asia og Latin-Amerika. Nå jobber den norske utviklingsinvestoren Norfund for å utvikle kommersielt oppdrett av tilapia i Afrika. Da er norsk havbrukskompetanse avgjørende.

– Norsk kunnskap har vært viktig i blant annet utviklingen av GIFT-stammen, en av de store tilapia-variantene som oppdrettes over store deler av verden. Norsk kompetanse kan

Tilsyn av tilapia i Guatemala. Foto: Benchmark.

blant annet forbedre fiskehelsen og øke produksjonen, som gir bedre lønnsomhet og mer mat, forteller Elin Ersdal, investeringsdirektør for mat og jordbruk i Norfund.

Globalt er systematisk avlsarbeid ennå lite utbredt i akvakulturproduksjoner, men dette er i ferd med å snu. På Nordmøre er ikke Morten Rye i tvil om at behovet for deres kompetanse i internasjonal akvakultur er økende.

– Behovet for sunn mat vokser verden over. Vår jobb er å finne måter å produsere mat på som også tar vare på våre knappe naturressurser. Derfor utvikler vi teknologi og praksis som kan gjøre fiskeoppdrett mer bærekraftig. Vi har bare så vidt begynt, avslutter han.

  • Akvaforsk Genetics er leverandør av tekniske avlsprogram til havbruksindustrien over hele verden. Selskapet har sin hovedavdeling på Sunndalsøra i Møre og Romsdal, og eies av Benchmark.
  • Benchmark er et britisk innovasjonsselskap som jobber for å løse utfordringer innen havbruk og landbruk. Selskapet ble startet i år 2000 for å finne løsninger innen dyrehelse, spesialfôr til dyr, avl og genetikk og kunnskapstjenester.
  • Målet til konsernet er å gjøre matproduksjon i sjø og på land mer bærekraftig.
  • Selskapets omfattende biologiske kompetanse og erfaringinger fra landbruket har lagt grunnlaget for rask ekspansjon innen havbruk. Benchmark har jobbet med en rekke store selskaper globalt som Salmar, McDonalds, IKEA og Marks & Spencer. Benchmark har hovedkontor i Sheffield, og har i dag rundt 900 ansatte i 27 land.