Trygve Gjedrem, som nå gir seg som forsker, har vært et inspirerende og engasjerende medlem i fagmiljøet i Nofima på Ås. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / Nofima.

Går av etter 45 år som forsker

På sin 88-årsdag lille julaften, velger prof. Emeritus Trygve Gjedrem å lukke kontordøra hos Nofima på Ås etter et langt liv i vitenskapens tjeneste. Hva inspirerte ham til å holde på så lenge?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Inspirerende start ga langt forskerliv

Etter at Gjedrem hadde tatt sin avlsutdannelse ved Norges landbrukshøgskole, begynte han å arbeide med fisk i 1971. Det skriver Nofima i en pressemelding.

‒ På den tiden var det veldig stor skepsis til å drive avlsarbeid på fisk. Men vi fikk anledning til å vise at det nyttet! Allerede i første generasjon med avl på laks vokste fisken 15 prosent raskere enn forrige generasjon, sier Gjedrem begeistret.

Denne starten banet vei for videre forskningsarbeid. Han var sammen med professor Harald Skjervold ansvarlig for å utvikle verdens første familiebaserte avlsprogram for fisk. Dette arbeidet blir regnet som en av de viktigste enkeltfaktorene i utviklingen av norsk lakseoppdrett. Gjedrem var den første lederen av forskningsinstituttet Akvaforsk, som nå er en del av Nofima, og har hatt det som arbeidsplass siden.

Fra laks til reker, tilapia og karpe

Avlsarbeidet med norsk laks, som også var unikt i internasjonal sammenheng ga ringvirkninger. Gjedrem mente tilsvarende genetisk fremgang også kunne oppnås for tropiske oppdrettsarter, og det gjorde at avlsforskerne hans fikk avlsprosjekt på reker på Hawaii, karpe i India og tilapia på Filippinene. Spesielt sistnevnte prosjekt, som ble kalt GIFT, ga stor effekt på tilvekst i tilapiaoppdrett i flere verdensdeler.

For sin innsats ble Trygve Gjedrem tildelt æresprisen Honorary Life Member av den globale oppdrettsorganisasjonen World Aquaculture Society i 2014. Han er også hedret med St. Olavs Orden, Ridder av 1. klasse.

De siste årene har han skrevet og publisert review-artikler og vært mentor for forskere i Nofima. Siste lærebok kom så sent som i 2009.

‒ Vi er veldig glade for å ha hatt Trygve som et så fantastisk inspirerende og engasjerende medlem i fagmiljøet vår så lenge, sier Ingrid Olesen, forskningssjef i Avl og genetikk i Nofima.

I avslutningen av karrieren har den engasjerte forskeren fortsatt kampsaker:

‒ Vi må dyrke havet! Havet produserer store mengder alger og plankton, som skjell kan utnytte. For å utnytte disse ressursene effektivt kan vi ikke dyrke ville skjell, vi må avle! Jeg spår at dette har en stor fremtid!