Illustrasjonsbilde fra Nofima sitt rognkjeks-anlegg. Foto: Therese Soltveit

Vil ha rognkjeksen til å spise enda mer lakselus

«Sats Marint»: Nofima forsker på å få rognkjeksen enda bedre i sjø, samt få den til å spise enda mer lakselus. Nå har de også avlet opp en ny og sykdomsfri gruppe, og vil produsere første generasjon i 2019.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Seniorforsker Velmurugu Puvanendran (Puvy) sier til Kyst.no at Nofima blant annet jobber sammen med Aquagen på et forskningsprosjekt om avl på rognkjeks. Puvy var en av foredragsholderne på Sats Marint i Bergen onsdag, da første del av programmet var rettet mot rensefisk. 

- AquaGen har for øyeblikket startet et selektivt avlsprogram for rognkjeks som startet i 2017. Nofima jobber for tiden med Aquagen for å forstå den reproduktive biologien av rognkjeks som er viktig for et vellykket, selektivt avlsprogram. Dette arbeidet er finansiert av FHF, forklarer han. 

Seniorforsker Velmurugu Puvanendran i Nofima håper å få rognkjeksen til å bli en enda mer effektiv lusespiser. Foto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

Puvanendran sier til Kyst.no at de ønsker å forbedre følgende hos rognkjeksen:

  1. Evnen til å spise lus.
  2. Mer motstandsdyktig mot sykdommer.
  3. Ha bedre overlevelse i sjø.
  4. Økt vekstpotensial for fisken. 

Puvy understreker at det ikke er all rognkjeks som spiser lus, men ca 30 % av fisken. Det varierer også hvor mange lus den spiser, alt fra 0 til 100.

- Selektiv avl

Nofima har også vært involvert i å etablere en avlskjerne av rognkjeks siden 2014. Siden da har Nofima produsert nye familiegrupper hvert år (unntatt 2016) med sikte på å utvikle en avlskjerne.

- Men på grunn av sykdomsproblemer (virus oppdaget i voksenfisk) ble den fremavlede stamfisken destruert. For tiden har Nofima sykdomsfri stamme (2017 årsklasse), og vi vil produsere første generasjon i 2019, opplyser han. 

I løpet av perioden 2014-2018 har Nofima gjennomført flere eksperimenter på ovennevnte fire områder, og Puvy sier dette vil danne grunnlaget for utvalgskriteriene i første generasjon og utover.

Han peker på at selektiv avl kan forbedre sykdomsmotstanden, og dette vil igjen øke overlevelsen i sjøen for fisken.

- Utvalget for bedre lusespise-egenskaper vil også redusere antall rognkjeks som behøves settes ut i merdene, sier Puvy til Kyst.no.

Les flere saker fra «Sats Marint» her: