I prosjektet ble det gjort kontrollerte forsøk med to størrelsesgrupper av rognkjeks (liten 1-10 gr og stor 10-50 gr) for å undersøke effekt av ulik sammensetning av hovednæringsstoffer i fôr til rognkjeks. Foto: Nofima.

Nye fakta om rognkjeksfôr

Rognkjeksen er en opportunist i matfatet, og spiser det som er lett tilgjengelig, uavhengig av næringsinnhold. – Dette kan føre til feilernæring, som igjen kan gi en mindre robust fisk, mener forskere i det nye FHF-prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektet «CleanFeed» ser på ernæringsbehov til både berggylt og rognkjeks. Det ledes av Nofima som samarbeider med NTNU, NMBU og Havforskningsinstituttet.

I produksjonsfasen på land kan man tilby rognkjeksen et tilpasset fôr, og vite at det blir spist.

- I laksemerdene spiser imidlertid rognkjeksen like gjerne laksefôr, groe fra notveggen, maneter, krepsdyr og lignende. Det er likevel viktig å tilby rognkjeksen et balansert fôr tilpasset ulike livsfaser, uavhengig av næringsinnhold, skriver forskere.

Forskjell på stor og liten fisk

I prosjektet ble det gjort kontrollerte forsøk med to størrelsesgrupper av rognkjeks (liten 1-10 gram og stor 10-50 gram) for å undersøke effekt av ulik sammensetning av hovednæringsstoffer i fôr til rognkjeks. Fôrene var komponert med varierende næringsinnhold.

Forsøket med stor fisk viste at økende nivå av fett i fôr ga raskere vekst, høyere leverindeks og høyere fettinnhold i både muskel og lever.

- Innledende forsøk med liten rognkjeks så langt har vist at det skjer noe med pH i tarm til rognkjeks når den er rundt 1-2 gram. Da kommer syreproduksjonene i gang og før den tid må rognkjeksen ha et svært lettfordøyelig fôr. Når fisken er liten er det økt vekst med mer protein i fôret, selv om ingen av diettene var forskjellige i forhold til katarakt og dødelighet.

Fôr med lett tilgjengelig næring er derfor viktig fram til fisken er 1-2 gram konkluderer forskere.

- Studiene indikerer også at det trolig er negativt med for mye fett i fôret til rognkjeks. De diettene som var høyest i fettinnhold (opptil 20 %) ga fettansamling i slimcellene i tarm samt i lever. Det ga ikke utslag på dødelighet i disse forsøkene, men det kan trolig ha helsemessige effekter i miljø med naturlig smittepress.

Histologiske undersøkelser

I forsøket med stor fisk ble det også gjort histologiske undersøkelser for å se hvordan fôrsammen setning påvirket tarmens blindsekker, midttarm og lever. 

- Resultatene av de histologiske undersøkelsene viste en klar sammenheng mellom fettnivå i fôret og forekomst og alvorlighetsgrad av opphopning av fett i form av fettvakuoler i tarmcellene, både i blindsekker og midttarm (Figur 2, 3, 4). Denne fettopphopningen i tarmcellene kan tyde på kapasitetsproblemer i fettransporten, mener forskere.

Videre i prosjektet vil forskere undersøke behov for mikronæringsstoffer i fôr til rognkjeks, og ulike faktorer i fôr som kan påvirke forekomst av katarakt hos rognkjeks.

Prosjektet vil pågå til midten av neste år. 

Les faktaark «Hovednæringsstoff i fôr til rognkjeks» her.