Det er en bedring i lusesituasjonen på Vestlandet, selv om noen enkeltlokaliteter sliter. Foto: Havforskningsinstituttet.

Bedring i lusesituasjonen på Vestlandet

Snart begynner våravlusningen og lusekoordinator for Vestlandet, Ragnhild Haaland Malkenes, har gitt Kyst.no en oppdatering på situasjonen. Hun gir også røkterne et tips på hva de bør være oppmerksomme på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lusekoordinator for Vestlandet, Ragnhild Haaland Malkenes, har sett på lusesituasjonen i de tre vestlandsfylkene i forkant av våravlusningsperioden. Hun forteller til Kyst.no at den så langt er på samme nivå av voksne hunnlus som de to foregående år.

- Vi ser faktisk en viss forbedring i forhold til fjoråret. Den gang så vi en uheldig økning rundt uke 13, en økning som har uteblitt i år, forteller hun.

Hardanger har hatt forbedring

Malkenes forteller også om situasjonen ute på lokalitetene og trekker blant annet frem Hardanger som et område hvor det har vært forbedring i lusesituasjonen, sammenlignet med årene 2017 og 2018.

Lusekoordinator Ragnhild Haaland Malkenes fra FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS har gitt Kyst.no en oppdattering på situasjonen i de tre vestlandsfylkene. Foto: FoMAS.

- Etter en liten topp i månedsskiftet februar/mars har trenden vært avtagende lusenivå her, med klart lavere nivå enn i de forgående år. Her bør mulighetene være tilstede for å kunne holde lave nivå, også utover den pålagte perioden med lavere lusegrense (uke 16- uke 21), utyper lusekoordinatoren.

Rogaland og Hordaland har utfordringer

Selv om Hardanger ser bedre ut enn tidligere, er utfordringene ifølge Malkenes større i de andre av regionens områder.

- Der blir fokuset nå på å få ned smittepresset, for å unngå å dra med seg problemer utover vår/forsommer. Jeg må nevne deler av Rogaland som har slitt mer enn tidligere år med å få ned nivåene, spesielt av bevegelige lus, skriver hun.

Vintermånedene i ytre- og nordlige områder og ytre deler av Hordaland generelt, ser ut ifølge koordinatoren til å ha vært mer utfordrende med tanke på holde lusenivåene lave. Hun legger til at det også er lagt ned en betydelig innsats i å avluse enkeltmerder etter hvert som lusenivåene stiger, for å begrense smittepresset.

At noen enkeltlokaliteter er over lusegrensen i lengre tid, er uheldig for smittepresset i området rundt, forklarer Malkenes. Illustrasjonsfoto: Kjønnsmoden lakselus. Foto: Dr. Elvis Chikwati / Aquamedic

Høyt nivå enkelte steder

Sogn- og Fjordane er et område som ifølge Malkenes samlet sett har hatt en fin utvikling. Videre kan hun fortelle at for de tre fylkene under ett har hatt noen få tilfeller av enkeltlokaliteter med høyere lusenivå over flere uker.

-   Det er selvfølgelig uheldig for smittepresset i området rundt, og forsert utslakting må hele tiden vurderes som et alternativ i slike tilfeller, understreker lusekoordinatoren.

Alger kan bli et problem

I forbindelse med avlusning bør røkterne være oppmerksom på en sporadisk økning i algekonsentrasjoner. Malkenes påpeker at en økning i algekonsentrasjoner har i enkelttilfeller vært mistenkt for å ha ført til dødelighet i forbindelse med avlusning.

-  Alger blir sannsynligvis et økende problem i tiden fremover, og alle vil måtte være svært oppmerksom på dette i forbindelse med avlusning.

Hun poengterer også at det fortsatt er viktig med vedvarende lave nivåer av lus, sånn at en kan få ned smittepresset, slik at behovet for avlusninger blir lave over tid.

-  Alt tyder på at enkeltlokaliteter som blir liggende med høyere nivå av voksne hunnlus påvirker smittepresset negativt i store områder, sier lusekoordinatoren avslutningsvis.