JIm Roger Nordly, daglig leder i Europharma. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- 70 % nedgang i bruk av avlusingsmidler

Leknes-selskapet Europharma AS kan vise til ny rekordomsetning i 2015, noe daglig leder og eier Jim-Roger Nordly er svært fornøyd med. I 2016 ser han imidlertid en kraftig nedgang på hele 70 % i bruk av avlusingsmidler/bademidler. Nedgangen i lusemiddelbruken kan føre til hundre millioner kroner i redusert salg i år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordly ser en stor nedgang i salg av badeavlusingsmilder i 2016.

Nordly sier at Europharma merker en stor nedgang i bruk av badeavlusingsmidler i 2016. Foto: Europharma. 

-  Vi ser et dramatiske fall ved bruk av badeavlusningsmidler. Slik det ligger an nå forventer jeg en nedgang i bruken av badelusmidler på hele 70 % for 2016 i forhold til 2015. Dette resulterer selvsagt i langt lavere omsetning i dette segmentet for oss i 2016, anslagsvis 100 millioner i redusert salg, forklarer Europharma-sjefen til kyst.no.

- Heldigvis selger fiskefôret vårt veldig bra i 2016 og dette sammen med vår inntreden innen medisinfôr og enda sterkere vekst for SuperSmolt, gjør at vi totalt sett vil ha en fin vekst i omsetningen også for 2016, legger han til.

Selskapet solgte i fjor badeavlusingsmidler for 160 millioner, og har i år satt budsjettet på 60 millioner kroner.

Rekordomsetning i 2015

Det nordlandske selskapet hadde i fjor en omsetning på hele 604 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med tallene for i fjor, og vi kan si det var ny rekord i omsetning, sier daglig leder Jim-Roger Nordly til kyst.no.

Nøkkeltall for Europharma 2014 og 2015.

Økningen sier han skyldes vekst i alle segmentene legemiddelgrossisten leverer.

- Særlig gjelder dette for SuperSmolt som virkelig har hatt et gjennombrudd som den foretrukne metoden for å smoltifisere laksen på. Flere av de toneangivende oppdrettsselskapene bruker nå utelukkende SuperSmolt som smoltifiseringsmetode og dette gir seg naturlig nok utslag i våre omsetningstall.

Selskapets virksomhet baserer seg på lave marginer, men med stadig økende markedsandel blir resultatet totalt sett bra, ifølge Europharma-sjefen.

- I 2016 har vi igangsatt medisinfôrproduksjon. Dette har resultert i investeringer i 2015 og 2016. Etterspørselen har vært god som følge av gode resultater hva gjelder appetitt på fôret, sier Nordly.

  • Selskapet har 27 ansatte og holder til i Leknes i Nordland.
  • Største aksjonær i Europharma er Pitancia AS/Nordly Holding AS, eid av Jim Roger Nordly.