Kvarøy har inngått en ettårig avtale med avlusingsselskapet Rent Havbruk på Smøla om bruk av avlusingsfartøyet MS «Lautus». Foto: Rent Havbruk
Kvarøy har inngått en ettårig avtale med avlusingsselskapet Rent Havbruk på Smøla om bruk av avlusingsfartøyet MS «Lautus». Foto: Rent Havbruk

Kvarøy Fiskeoppdrett inngår avlusingsavtale med Rent Havbruk

Kvarøy Fiskeoppdrett har som forretningsidé å tilby laks med svært høy kvalitet uten at det går ut over verken miljøet eller fiskens velferd. Nå er det avlusningsdelen av produksjonen de ønsker å ta ett steg videre i skånsom retning.

Publisert Sist oppdatert

Kvarøy Fiskeoppdrett er et selskap som har tatt i bruk mange miljøvennlige løsninger. Den entusiastiske gjengen i Lurøy kommune på Nordlandskysten ble landskjent gjennom TV2 sin serie «Sølvrushet» i 2019 der de også fikk fortalt om sin profil. Selskapet sikret seg også litt omtale i fjor høst da det ble kjent at den tidligere skistjernen Oddbjørn Hjelmeset var hentet inn som markedssjef i Kvarøy Salmon, som er eksportselskapet til Kvarøy Fiskeoppdrett.

En av de miljøgode løsningene som Kvarøy har tatt i bruk som kan nevnes er installasjonen av batteripakke på fôrflåter som sparer kroner og i tillegg reduserer driftstiden på generator til noen få timer i døgnet.

For å kontrollere lakselus benytter Kvarøy mye rognkjeks og de fikk som første oppdrettere godkjenning av Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med teknologiselskapet Aquabyte sitt system. Dette gir kontinuerlig kontroll uten å håndtere laksen.

Avtale med Rent Havbruk

For å sikre kontroll med lakselus til enhver tid, så har Kvarøy nå inngått en ettårig avtale med avlusingsselskapet Rent Havbruk (som driftes av Pure Shipping/Eines AS) på Smøla om bruk av avlusingsfartøyet MS «Lautus» i 2021, med opsjon til å forlenge et år til.

Daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen (t.v.) er fornøyd med avtalen. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett.
Daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen (t.v.) er fornøyd med avtalen. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett.

Kvarøy har tidligere erfart at det til tider har vært svært utfordrende og få tak i nok avlusingskapasitet og gjør dette for å sikre seg.

- Avtalen åpner for også å hjelpe naboene på kysten med fjerning av lakselus når ikke Kvarøy benytter kapasiteten selv. Dette vil totalt sett være med og redusere lusepresset i regionen og vil være til fordel for alle, forteller daglig leder i Rent Havbruk, Jan Eirik Nordseth.

Daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen er meget fornøyd med avtalen.

- Den sikrer kapasitet på avlusning ved behov, og gir mulighet for enda bedre kontroll på lusesituasjonen, sier Knutsen.

Fisken ikke i kontakt med bevegelige deler

Jan Eirik Nordseth i Rent Havbruk, sier sier «Lautus» tidligere var at av Kystverkets fartøy, som i 2017 ble bygd om til avlusingsfartøy med 3 FLS avlusere. «Lautus» har i dag en kapasitet på 150 t/timen.

- Navnet «Lautus» er latinsk og synonymt med ordene vaske, spyle, dusje og rense – en treffende beskrivelse for båtens kapasiteter, sier han.

Med FLS systemet flyttes laksen fra oppdrettsnota og inn i avlusingskammeret ved hjelp av en ejektor/hevert. I selve avlusingskammeret sørger to rader med spyledyser under lavt trykk at lusen slipper fisken. All lus filtreres fra og destrueres før laksen slippes lusefri ut i en ny not (eller tilbake i samme not). Hele behandlingen tar noen få sekunder. Laksen er ikke i kontakt med bevegelige deler under hele avlusingsprosessen, da systemet består kun av rette rør/slanger.

- På denne måten blir fiskevelferden ivaretatt, slik både kunden og Mattilsynet ønsker det, sier Nordseth i Rent Havbruk.

Han har stor tro på avlusning med kun bruk av sjøvann som ikke er påvirket av hverken kjemikalier eller temperatur.

- Jeg mener FLS som ikke medikamentell-metode er den beste behandlingen man kan bruke for kontroll av lakselus, spesielt med tanke på god fiskevelferd og effektiv fjerning av lakselus, sier han.