Mitsubishi Corporation med hovedkontor i Oslo, Norge. Foto: Cermaq

Cermaq med rekordoverlevelse i Norge

Konsernet melder om en overlevelse på hele 96 % i Norge, i tredje kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Cermaq publiserer kvartalsvise bærekraftrapporter på indikatorer knyttet til fiskehelse, miljø og sosiale temaer. I sin nyeste rapport for tredje kvartal 2017 skriver de at dødeligheten i Cermaqs globale produksjon spenner seg fra 4% til 6%.

- Selv om relevansen kan diskuteres, er 6% til sammenligning samme nivå som den årlige dødeligheten i norsk lammeproduksjon.

Overlevelsen i produksjonen i Norge har økt fra 94% til 96% i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- I Canada har den økt fra 91% til 94% overlevelse og i Chile fra 92% til 94%, sammenlignet med fjoråret.

Mindre antibiotika

Selskapet skriver at de med økt overlevelse samtidig har redusert bruken av antibiotika i Chile og Canada betydelig, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- Cermaq Norway har normalt ikke bruk av antibiotika, men brukte høsten 2015 antibiotika på en merd som ble høstet i tredje kvartal.

Denne behandlingen skjedde på lokaliteten Skinnstakkvika, for å behandle mot bakterien Tenacibaculum finnmarkense, som det for øyeblikket ikke finnes tilgjengelige vaksiner mot.

- Vårt FoU-team jobber for å finne løsninger for å bekjempe denne bakterien, skriver de.

Lavt sykefravær

Innen HMS globalt  viser de også til at det går bra da de har fraværsrate på 2% i gjennomsnitt globalt. Best er det i Chile som har et fravær 1,7% og mest i Norge med 3,9% fravær.

De viser videre til at man i kvartalet Chile opplevde en rømmingshendelse i Chile, hvor 207 000 fisk rømte under en storm. Det var ingen rømminger i Canada eller Norge i kvartalet.