Kristin Holth leder av divisjonen for havindustri i DNB ASA

- Bærekraft er kapital i havbruk

Kristin Holth leder av divisjonen for havindustri i DNB ASA, er klar på at en bærekraftig produksjon gir penger i kassen for oppdretterne. - Ikke bare fra bankene, men også investorer, sier hun og kommer med en liten oppfordring til næringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Sustainable Growth Summit fortalte Holth at DNB, som verdens sjømatbank, har egen strategi for havområdet som omhandler både shipping, olje og gass, energi og havbruk. 

- Vi ser sammensmeltninger i havindustriene og at vi kan ta kunnskapene fra den ene industrien til den andre. Ved å samle næringene i en havindustristrategi, får man et solid grunnlag for å drive næringene fremover. 

Hun trekker frem en ting som gjerne skille havbruksnæringen fra andre nevnte næringer. 

- Oppdrettsnæringen er svært opptatt av bærekraft, da det er en tydelig direkte link mellom bærekraft og å få på plass kapital. Ikke bare fra bankene, men også investorer. Få næringer har maken til engasjement, slo hun fast. 

- Fortell de gode historiene!

Hun dro så frem at man nærmest ikke bruker antibiotika i fiskeoppdrett sammenlignet med landdyr-produksjon, og mener oppdretterne må bli flinkere til å dele kunnskap rundt de gode tingene som gjøres. 

- Oppdretterne trenger en sterk stemme og fortelle de gode historiene. For å vise hva dere gjør, og for å skape vekst, oppfordret hun. 

Direktøren påpeker at all industri trenger kapital, men at det kan være begrensede muligheter for dette i fremtide. Bærekraften i det som gjøres kan da være avgjørende. 

- Klarer industrien å formidle det rette budskapene, har næringen en svært lys fremtid. 

Og det er ikke nok å være middels bærekraftig. 

- Man må alltid være på og etablere det i alt man gjør. Da får man suksess.