Foto: Bakkafrost

Svakere for Bakkafrost

Det gikk ikke like godt økonomisk for Bakkafrost i årets andrekvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor. COVID-19 får skylden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

  • Bakkafrost-konsernet leverte en samlet drifts EBIT på 181,9 millioner danske kroner i 2. kvartal 2020 (339 mill DKK i Q 2019).
  • Totalt slaktevolum var 20,9 tusen tonn sløyd vekt herav Færøyene (FO): 12,9 tgw (12 609 tgw i Q2 2019) og Skottland (SCT): 7,9 tgw (N/A).
  • EBIT/kg for oppdrett på Færøyene: 9,79 NOK/kg (31,31 NOK/KG i Q2 2019)
  • EBIT/kg for oppdrett i Skottland: 5,36 NOK/kg (N/A)

- Volumene økte og dette fikk en positiv effekt på operasjonell EBIT, skriver Bakkafrost i en børsmelding.

8. oktober 2019 kjøpte Bakkafrost majoriteten i Scottish Salmon Company (SSC). Fra denne datoen er SSC en del av Bakkafrost Group og er konsolidert til Bakkafrosts regnskap. Alle nye tall innholder derfor denne driften for i år, mens de ikke er med for fjorårstall.

Konsernet oppnådde et resultat i 2. kvartal 2020 på 471,7 millioner danske kroner (188,6 millioner kroner).

Totalt 5,8 millioner (3,6 millioner) smolt ble satt ut i løpet av 2. kvartal 2020: 2,9 millioner (3,6 millioner) på Færøyene og 2,8 millioner (N/A) i Skottland.

- H1 2020 er blitt hardt påvirket av Covid-19-pandemien. Sammen med økte transportkostnader og valutabevegelser, har dette hatt en negativ innvirkning på våre økonomiske resultater. Vi er imidlertid glade for å ha positive resulterer i alle segmenter: VAP, FOF og oppdrettssegmentene på Færøyene og Skottland. Vi er også takknemlige for at vi har klart å beholde våre ansatte trygt under pandemien og å ha kunnet opprettholde tilførselen til sunne og trygge lakseprodukter til våre kunder, sier administrerende direktør Regin Jacobsen i meldingen.

Han sier videre de er fornøyde med fordelene som nå begynner å materialisere seg av drift i Skottland så vel som fra deres store investeringsprogram. Det nye settefiskanlegget i Strond er nå i full drift og leverer en betydelig andel av smoltvolumet på Færøyene og med jevn økning i gjennomsnittlig smoltstørrelse.

Dette forventer man gradvis vil påvirke oppdrettsproduksjonen de neste par årene. Den store stormen som rammet Færøyene i slutten av februar, forårsaket en alvorlig skade og tok slaktevolumet ned fra forventede 57 000 tonn til 50 000 tonn i 2020.

Selskapet sier de fremover forventer at Covid-19-pandemien fortsetter i en tid å utfordre det globale markedet for laks og gjøre utsiktene vanskelig å forutsi.

- Vi tror imidlertid at de langsiktige utsiktene fremdeles er gode og fundamentene i proteinmarkedet har ikke endret seg, heter det.