Barbo Klakegg fra fiskehelsetjenesten Åkerblå.

Anbefaler vaksinering mot yersiniose

Produktivitetskonferansen:- Utbrudd av yersinoise er det største akutte problemet for havbruksnæringen i Midt-Norge. Vi må gjøre noe med de velferdsproblemene det skaper, sier Barbo Klakegg fra Åkerblå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hun forteller at sykdommen har ført til økende tap og mer sykdom de to siste årene, spesielt på utsettene V14 og V15.

Fra Fiskehelserapporten for 2016 kan man se at antallet lokaliteter hvor Veterinærinstituttet har påvist Yersinia ruckeri har holdt seg stabilt fra 2015 til 2016 med 34 positive lokaliteter begge år. For 2016 fordeler disse seg på 27 matfisk- og sju settefisklokaliteter for laks.

Så langt er det vanskelig å estimere tap for den enkelte oppdretter, men Klakegg slår fast at dødelighet etter utsett øker, samt at de ser en spredning av yersiniose til nye områder hvor det ikke har vært før.

Stress kan gi sykdom

Hun påpeker at den kan overleve i vannet i fire måneder, og at de er sikre på at man har kroniske bærere av bakterien, slik det alltid har vært.

- Så er det kanskje slik at det ikke smitter så lett, men smitter mer under stress. Her er det mye usikkerhet, sier hun.

Hun viser til at det på merdkanten er vanskelig å konkludere med årsaker til utbrudd, samtidig som hun viser til at en fisk utsettes for mye stress da en generasjon kan bli lusebehandlet hele åtte ganger.

- Vi lurer på om mekaniske avlusere kan ha fraktet sykdommen hit, uten at vi har noe som tilsier det.

Også ferskvannskilder viser hun til kan være potensielle smittekilder, eller miljøforhold på lokaliteten, uten at de har noe konkret å vise til.

- Når man får sykdom kan man gjerne behandle med antibiotika, men det ser vi som en veldig negativ utvikling om man skal behandle matfisken med dette, igjen.

- Det er et lite dilemma for oss som fiskehelsepersonell når vi ser betydelige sykdomsproblemer, og vi samtidig har en sperre for antibiotikabehandling. Man ser også gjerne bare en kortvarig forbedring av sykdommen før den er tilbake igjen, når man behandler med antibiotika.

Vaksine som strakstiltak

Lyspunktet i situasjonen er at det på vaksinerte fiskegrupper fra H16, ser at utbruddene synes å være betydelig redusert.

Hun oppfordrer derfor nå alle settefiskprodusentene til å vaksinere mot bakterien som et strakstiltak.

- Yersiniose er den største mer akutte utfordringen i vårt område. Det er fiskehelsetjenestene enige om. Vi oppfordrer nå alle på Nordmøre og Sør-Trøndelag til å vaksinere fisken sin. Både de som har yersinioseproblematikk og de som ikke har hatt det.

Hun legger til at det er utfordring med dårlig tilpasset vaksine, da den er vannbasert til dyppvaksinering, men de har gode erfaringer med den.

- Jeg vil samtidig oppfordrer vaksineselskapene å utvikle en oljebasert vaksine, som også er tilpasset de andre vaksinene, da sykdommen er en eskalerende utfordring for oss.

- Vi må gjøre noe med de velferdsproblemene yersinose skaper, konkluderer hun.

Vaksineutvikling og kunnskapsbygging mener hun vil være løsningen for å bekjempe sykdommen i fremtiden.