Bytte av fôrflåte hos Ballangen Sjøfarm. Foto: BS.
Bytte av fôrflåte hos Ballangen Sjøfarm. Foto: BS.

Ny driftsmetode kan hemme lusens evne til reproduksjon

Ballangen Sjøfarm har søkt om fire utviklingsskonsesjoner, hvor løsningen deres vil teste om periodevis langtidseksponering til vann med lav salinitet stresser lusen så mye at den enten dør, faller av, eller mister evnen til reproduksjon.

Publisert

Selskapet søkte i juli om fire utviklingskonsesjoner til prosjektet "behandlingsenhet med ferskvann i merd" . De fire konsesjonene tilsier en MTB på totalt 3120 tonn.

Her kan du lese om alle de 34 som har sendt inn søknader: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Ballangen Sjøfarms utviklingskonsesjon-søknad bygger på å eksponere lus til vann med lav salinitet i kortvarige episoder, men flere ganger daglig over lengre tid.

Daglig leder Ottar Bakke. Foto Ballangen Sjøfarm.
Daglig leder Ottar Bakke. Foto Ballangen Sjøfarm.

- Dette oppnås ved å tilsette ferskvann til en behandlingsenhet konstruert som en sylinder inne i merden med fisk. Fisken skal lokkes til å svømme frivillig inn i behandlingsenheten ved at fôret distribueres her, forklarer daglig leder Ottar Bakke i Ballangen Sjøfarm til kyst.no.

Vil minske stress

Bakke mener løsningen vil minimalisere stress og skader forbundet med behandlingsmetodene som for tiden benyttes. Teknologien optimaliserer fiskevelferd og hensynet til det ytre miljø.

Han forklarer at mulige virkemåter kan være at copepoditter ikke setter seg fast på fisken, at stresset lus ikke greier å gjennomføre nødvendige skallskifter for utvikling til voksenstadiet, at lusens osmoregulering bryter sammen, at eggstrenger faller av, eller at eggene ikke modnes og klekkes.

- Det mest sannsynlige er at metoden vil hemme lusens evne til reproduksjon.

- Utnytte hamsterhjulet

- Den tekniske løsningen gir en vannspareeffekt, fordi ferskvannet distribueres til en behandlingsenhet som er mye mindre enn selve merden. Ferskvann er en knapp ressurs ute på sjøen.

- Ferskvann må enten fraktes ut til sjøanleggene, eller det må produseres på stedet ved hjelp av omvendt osmose. Uansett vannkilde er det viktig å utnytte ferskvannet effektivt for å holde kostnadene nede. Vi kan benytte hamsterhjulet som holder nottaket oppe til å feste inn en presenning, der ferskvannet tilføres, fortsetter han.

Selskaper mener de dermed kan redusere vannforbruket til en brøkdel av det de måtte brukt hvis ferskvannet ble tilført innenfor en presenning som omslutter hele merden. Prinsippet er illustrert i figuren under.

- Krever avtale

Når det gjelder hvem som har utviklet ideen sier Bakke at Ballangen Sjøfarm er eier av denne patenterte løsningen for langtidsbehandling med ferskvann.

- Patenten har fått navnet : Anordning for avlusing av fisk i en oppdriftsmerd. Det er gyldig til 2032, og innebærer at behandling av fisk med ferskvann i en behandlingsenhet i merd, beregnet på at fisken frivillig skal svømme inn og ut av den, krever en avtale med Ballangen Sjøfarm, konstaterer han.

- Når startet dere å utvikle konseptet?

- Vi har lenge sett på bruk av ferskvann til lusebekjempelse som den mest miljøvennlige metoden. Vi har vurdert ulike alternative måter å bruke ferskvann på, med sikte på å optimalisere fiskevelferden. Løsningen vi har endt opp med kombinerer best mulig fiskevelferd med minst mulig mengde ferskvann. Og der pumping, flytting eller annen håndtering av fisken er unødvendig, utdyper han til kyst.no.

Utvikles i Nordland

Dersom Ballangen Sjøfarm får gjennomslag på løsningen sin skal den utvikles og driftes på deres en av deres seks lokaliteter i Ofotfjorden i Nordland i første omgang. Deretter skal prosjektet utvikles i faser. Etterhvert skal utstyret utplasseres på alle lokaliteter som er i drift.

- Normalt er 2-3 lokaliteter i drift samtidig, mens 2-3 er brakklagt, forklarer Bakke engasjert.

Selskapet har investert store summer i selve patentet og søknadsforberedende tiltak.

- Når vi starter opp regner vi med samlede teknologiutviklingskostnader på flere hundre millioner kr. Når teknologien er ferdig utviklet, vil den bli billig å ta i bruk for næringen.

Unik løsning

- Hva er spesielt med dette konseptet i forhold til andre som har søkt om utviklingskonsesjoner? 

- Vi kjenner ikke til andre løsninger som ligner på denne. Det er uansett et poeng at løsningen er Patentert, og at andre aktører derfor ikke kan benytte løsningen med mindre det inngås en avtale med oss.

Årsaken til at selskapet ønsker å søke om utviklingskonsesjoner er at ordningen med de nye tillatelsene har utløst en enorm kreativitet i næringen.

- Ulike aktører har presentert er rekke potensielt gode løsninger på næringens utfordringer. Vi mener at vår løsning kan bidra til å utløse bærekraftig vekst for næringen. Ønsket om å bidra til dette er vår motivasjon, konkluderer Bakke.

  • Ballangen Sjøfarm ble etablert i 2001 og har opplevd sterk vekst fram til i dag.
  • Selskapet har to konsesjoner for laks og ørret fordelt på fire tilgjengelige lokaliteter på sørsiden av Ofotfjorden i Ballangen kommune, en lokalitet i Evenes og en i Narvik.
  • De har 16 fast ansatte og fire deltidsansatte.
  • Samdriften produserer totalt 5000 tonn pr. år.