- Etter omstillingen er vi langt på vei mot å bli en strømlinjeformet, økonomisk sterk virksomhet, sier administrerende direktør, Trond Williksen. Nå sikter han også mot lansering av nytt lusemiddel sammen med CleanTreat-rensing. Illustrasjon/foto: Benchmark Holding.

Benchmark på bedringens vei, har plan for når det nye lusemiddelet skal lanseres

Etter en økonomisk tung periode for Benchmark Holdings ser det ut til at man har fått både lenset skuten, og har satt en klarere kurs.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en børsmelding forteller de at inntektene i 3-kvartal*) var på 24,5 millioner pund, mot 22,8 millioner pund i tilsvarende kvartal i fjor, en oppgang på vel 7 %.

- Inntektene i Genetics-divisjonen var på linje med året før. I «Advanced Nutrition» var de høyere som følge av en delvis innhenting av ordrer som ble utsatt av Covid-19, mens inntekter fra dyrehelse-divisjonen var lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, skriver de.

Justert EBITDA fra pågående drift var i Q3 på 0,3 millioner pund mot et tap på 1,4 millioner i 3. kvartal 2019.

- Dette gjenspeiler høyere inntekter, høyere marginer i Genetics ettersom ekstern produksjon nå er lagt internt, og en reduksjon i driftskostnader og FoU-kostnader fra tiltak som følge av Covid-19.

De påpeker at lakseindustrien fortsatt står støtt og at markedet for sea bass og sea bream er relativt stabilt. Dette er trender de forventer vil vedvare godt inn i 2021.

Rekemarkedet derimot fortsetter å være utfordrende som et resultat av Covid-19-nedstengninger, med lav etterspørsel og lave priser, samt at store produsentland som India og Ecuador er betydelig påvirket.

Av høydepunkter i kvartalet trekker selskapet frem at Trond Williksen begynte som ny administrerende direktør 1. juni 2020; Datterselskapet FishVet ble solgt til Zoetis i juli for ca 14,5 millioner pund; samt at selskapets vaksineproduksjonsanlegg ble solgt til Catapult Gene and Cell Therapy i juli for en nettoinntekt på 12 millioner pund.

- Restruktureringsprogram med sikte på oppnå årlige besparelser på 10 millioner pund fra 2021 er godt i rute etter salget av vaksineproduksjonen. Vi er veldig fornøyde med de betydelige fremskrittene vi har gjort de siste månedene med å kvitte oss med ikke-kjerneaktiviteter og sikre kontantinntekter. Etter omstillingen er vi langt på vei mot å bli en strømlinjeformet, økonomisk sterk virksomhet som er helt fokusert på virksomhetene genetikk, avansert ernæring og helse, sier administrerende direktør, Trond Williksen, i en kommentar.

Han sier de forventer å levere helårsresultater i tråd med forventningene.

Plan for lansering av lusemiddel

Benchmark har i flere år meldt at de har under utvikling et nytt lakselusmiddel. Tidligere gikk dette under arbeidsnavnet Ectosan, mens de nå bare kaller det for BMK08. Middelet er slik Kyst.no tidligere har fortalt basert på neonikotinoidet Imidacloprid.

Benchmark har søkt om markedsføringstillatelse i Norge for det, en søknad som Kyst.no har fått bekreftet er under behandling hos Legemiddelverket.

Middelet vil etter det vi kjenner til bli knyttet til en obligatorisk bruk sammen med rensesystemet CleanTreat, som skal sikre at ingenting av virkestoffet slipper ut i miljøet etter behandling.

I børsmeldingen for tredjekvartal drypper Benchmark litt info om når man kan forvente seg at middelet kan tas i bruk.

- BMK09/CleanTreat er i rute for kommersiell lansering i 2. kvartal kalenderåret 2021, skriver de.

*)Benchmark Holdings har avvikende regnskapsår og avsluttet derfor tredjekvartal 30. juni.