Fra byggeprosessen til anlegget til Samobreed Salten. Foto: Salmobreed Salten.

Benchmark fikk nok av lang saksbehandlingstid- ba Per Sandberg om hjelp

I juni 2016 søkte Salmobreed Salten AS om tre konsesjoner i sjø og en på land for stamfiskproduksjon ved anlegget som i disse dager bygges i Salten. De måtte vente helt til september før de fikk avklaring rundt søknaden. Da hadde de i mellomtiden bedt fiskeriminister Sandberg om hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter å ha blitt forespeilet svar innen utgangen av 2016, ble Benchmark så utålmodige at de i sommer sendte en e-post til Nærings- og Fiskeridepartementet ved fiskeriministeren, der de ba Per Sandberg om å få fortgang i saken. Eposten var signert finansdirektør i Benchmark, Mark Plampin.

- Benchmark har investert 110 millioner kroner i Salmobreed Salten (SS) for å finansiere bygging av et nytt landbasert anlegg i Nord-Norge. Konsesjonene er et viktige for å få i gang driften av dette anlegget, og vi blir stadig mer bekymret over at søknaden ikke er ferdig behandlet når det har gått over ett år, skrev Plampin i e-posten.

Han påpekte at ettersom de er et selskap notert på London-børsen, må de overholde markedsbestemmelser om kunngjøring av viktig informasjon. Nå følte de at de hadde gitt markedet lovnader som ikke ble holdt.

- I august 2016 fikk vi bekreftelse fra Fiskeridirektoratet om at søknadene skulle behandles innen utgangen av året. Styret i Benchmark godkjente på bakgrunn av denne tilbakemeldingen investeringen på 110 millioner kroner, skrev han.

(Se lengre ned i saken oppstilling av korrespondansen mellom Benchmark og myndigheten vedrørende søknadsprosessen.)

- Dette er en betydelig investering for Benchmark i et strategisk viktig anlegg for oppdrett- og genetikkvirksomhet innen akvakultur, slo han fast.

Vurderte å avbryte byggingen

Benchmark ved finansdirektør Plampin skrev videre at han oppfatter at Fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet om å prioritere søknader om stamfiskkonsesjoner fremfor FoU-konsesjoner. Nå syntes de det dro ut så langt i tid at de vurderte å stoppe byggingen til de eventuelt hadde fått et svar.

- Vi gjør oppmerksom på hvor vanskelig situasjon vi er i. Dersom en konsesjon ikke mottas i løpet av første halvdel av august, vil vi bli tvunget til å stanse byggingen på stedet, med tilhørende forsinkelser og økonomiske konsekvenser for mange involverte parter, informerte de Sandberg om.

- Vi forstår og respekterer behovet for en rettferdig prosess i disse sakene, men forsinkelsen er frustrerende og potensielt skadelig for leveransen av Benchmarks investeringsmål, skrev de videre.

Truet med media

Benchmark var åpenbart så frustrert at de i klartekst fortalte ministeren at om ikke noe skjedde raskt, ville de se seg nødt til å fortelle om dette i en kunngjøring, som også ville nå media.

- Dersom forsinkelsen av bevilgningen av konsesjonen fortsetter, vil vi bli tvunget til å gjøre en kunngjøring som forklarer saken. Våre regulatoriske kunngjøringer leses av ledende investorer innen akvakultur og også av næringspressen og når et bredt publikum, het det i e-posten.

Skadelig for Norge

Benchmark understreker at de svært gjerne vil være en betydelig investor i Norge, og mener i utgangspunktet Norge er et attraktivt sted for de som vil investere i akvakultur, men advarer samtidig om de konsekvensene det kan få om forvaltningen blir oppfattet som en hemsko.

- Vi tror at den trege saksbehandlingen rundt konsesjonssøknader kan føre til redusert interesse fra utenlandske virksomheter for å investere i Norge.

Videresendte til Fiskeridirektoratet

Hjertesukkene fra Benchmark ble som sagt stilt til fiskeriministeren. Hvorvidt Per Sandberg hverken leste brevet eller hadde noen mening om innholdet vites ikke, for i svaret fra departementet skriver seniorrådgiver Marius Dalen at de har sendt bekymringene videre til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet kom i midlertid med en avklaring på søknaden første september i år. Les deres kommentarer til saken, samt kommentarer fra Salmobreed i egen sak her.

Saksgangen:

I brevet fra juli lister Plampin også dialogen mellom Benchmark-styret og forvaltningen i Norge:

  • 4. mars 2016: Møte med fiskeriminister, Per Sandberg og hans juridiske team på departementet, der det ble foreslått at Salmobreed Salten (SS) søker ordinære stamfiskkonsesjoner som spesifiserer at deler MTB skal være på land.
  •  22. juni, 2016: Søknad om tre konsesjoner sendt til Fiskeridirektoratet.
  • 31. august 2016: E-post fra Fiskeridirektoratet som indikerer at de trenger frem til 31.12.16 for å behandle søknaden.
  • 26. september, 2016: Søknad presentert til Stamfiskutvalget som en del av søknadsprosessen.
  • 3. november 2016: Svar til SS fra Fiskeridirektoratet, hvor de ber om mer informasjon.
  • 24. november 2016: SS-svar til Fiskeridirektoratet med forespurte opplysninger.
  • 8. februar 2017: Søknad omtalt på nytt i Stamfiskutvalget, igjen med positiv tilbakemelding til Fiskeridirektoratet.
  • 21 feb, 2017: Brev fra Fiskeridirektoratet, referat fra den Stamfiskutvalgets møte.
  • 22 Feb, 2017: Brev til Fiskeridirektør som gjentar våre argumenter hvorfor vi trenger tre konsesjoner.
  • 4. april 2017: Møte med Fiskeridirektoratet som presenterte prosjektet og argumenterte for hvorfor det var nødvendig med hurtig saksbehandling.