STIM-sjef Jim-Roger Nordly. Foto: STIM

- Filibuster-juss fra Biomar

Biomar slapp unna STIMs krav om midlertidig forføyning og signaliserer at de vil fortsette å selge smoltifiseringsfôret sitt. – I seiersrusen blir administrerende direktør Håvard Jørgensen i overkant ivrig, mener STIM-sjef Jim-Roger Nordly.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding etter avgjørelsen fra Oslo byfogdembete uttaler Jørgensen at «avgjørelsen fra retten er i samsvar med Det europeiske patentverkets (EPO) forståelse av STIMs patent».

- Dette har Jørgensen overhodet ikke noe grunnlag for å påstå. Realiteten er at Biomar vant fram med ren filibuster-juss, og en argumentasjon som i bunn og grunn er et hån mot arbeidet EPO gjør for å beskytte viktige innovasjoner mot urettmessig utnyttelse, sier Nordly.

STIM-sjefen forklarer SuperSmolt-teknologien som å bestå av fire grunnleggende elementer: Et avstemt nivå av natrium, kalsium og magnesium i tillegg til frie aminosyrer. I SuperSmolt FeedOnly brukes tryptofan, som er den klart mest potente av flere aminosyrer som kan benyttes, og dette var den eneste aminosyren som var dekket av det første produktpatentet på SuperSmolt FeedOnly. I brukspatentet som EPO innvilget sommeren 2020, var en lang rekke øvrige aminosyrer inkludert, i tråd med STIMs opprinnelige patentsøknad fra 2014.

- Kynisk tilnærming 

- Hvis vi ser på historikken til Biomar i denne saken, så viser den en ganske så rå og kynisk tilnærming til forretningsdrift. I den første saken vår mot Biomar innrømte selskapet i retten at deres første versjon av Intro Tuning-fôret ble utviklet på den måten at de skaffet til veie en prøve av vårt fôr, analysere det i en lab og kopierte det. Naturlig nok ble Biomar dømt for dette i Oslo tingrett. Dernest byttet de ut tryptofan med andre aminosyrer for å slippe unna ansvar i forhold til produktpatentet, og fortsatte salget vel vitende om at bruken av den nye versjonen av fôret gjorde kundene deres ansvarlige for brudd på det opprinnelige SuperSmolt-patentet fra 2008. Og nå, etter at EPO har utvidet listen av aminosyrer det nye brukspatentet omfatter, er Biomars løsning å øke den totale mengden av aminosyrer så mye at de mener fôret fortsatt ikke kan rammes av patentvernet. Det var dette Biomar fikk støtte for hos byfogden, og det har fint lite med EPOs «forståelse av STIMs patent» å gjøre, forklarer Nordly.

- Unnamanøvere

- Plan A var altså å direkte kopiere SuperSmolt FeedOnly, før man gikk over på plan B som består av lite annet enn trenering og finjuridiske unnamanøvere. Hvis Biomar hadde brukt like stor kreativitet i sitt eget utviklingsarbeid som de gjør i sine anstrengelser for å urettmessig utnytte utviklingsarbeidet andre har gjort, så ville nok det ha vært en langt bedre løsning for havbruksnæringen, sier han.

I dommen fra Oslo tingrett ble Biomar ikke bare dømt for patentbrudd, men også for brudd på god forretningsskikk. Kjennelsen var knusende, ifølge Nordly.:

«Først etter at produktet var en suksess og STIM hadde bygd opp en interesse i markedet, skaffet Biomar seg tilgang til en prøve på STIMs fôr, på en måte selskapet ikke har villet opplyse detaljene om i retten. Det har imidlertid kommet fram at denne prøven ble analysert av Biomar for å lage et tilsvarende produkt, angivelig etter ønske fra kunder. Retten finner det ut fra bevisførselen klart at dette er en handlemåte som ikke er allment akseptert i bransjen og som framstår som klart klanderverdig», heter det i dommen.

Og videre:

«Også i markedsføringen av produktet har Biomar snyltet på den markedsbearbeidelse og goodwill som STIM har opparbeidet for sitt produkt og metode. (…) Det vises også til at Biomar i møte med STIM bevisst ga direkte gale opplysninger om hvorvidt de hadde et tilsvarende fôr på markedet».

Og videre:

«Retten finner det klart at Biomars handlemåte innebærer en urimelig utnyttelse av STIMs innsats og resultater som er i strid med god forretningsdrift næringsdrivende imellom.»

Biomar har anket dommen.

- Det overrasker meg at Biomars eiere er komfortable med måten selskapet deres driver business på. I min bok er dette lite ærefull framferd, sier Nordly.

I saken om midlertidig forføyning hos Oslo byfogdembete, som i den tidligere rettssaken i Oslo tingrett, var Biomars primære standpunkt at STIMs patenter burde kjennes ugyldige. Dette ble grundig behandlet og avvist i tingretten. Også hos byfogden ble dette raskt avvist som en mulighet.

- Biomar kommer trekkende med at man også tidligere har prøvd å ha salt i fôret, men alle som kjenner næringen vet at de gamle saltfôrene ikke smoltifiserte fisk. Man tilsatte vanlig bordsalt i fôret i et håp at dette skulle smoltifisere fisken ved hjelp av en form for akklimatisering, men det skjedde jo ikke. SuperSmolt-teknologien har en helt annen tilnærming til smoltifisering og bygger på reelle og banebrytende vitenskapelige oppdagelser. Helt siden vi overtok det originale SuperSmolt-patentet i 2008 har vi med glede betalt våre royalties til oppfinnerne av denne teknologien, sier Nordly.

SuperSmolt FeedOnly har røtter tilbake til det amerikanske prestisjeuniversitetet Harvard, og en gruppe Harvard-forskeres arbeid ved Brigham & Womens Hospital. Her oppdaget man for første gang såkalte kalsiumsensor-reseptorer hos mennesker, en oppdagelse som har ledet til utvikling av en rekke nye medisiner og behandlingsformer. En av forskerne, Dr. H. William Harris, så tidlig at kunnskapen om kalsiumsensor-reseptorer også kunne være nøkkelen til effektiv smoltifisering av oppdrettslaks. Harris etablerte selskapet MariCal og lyktes etter hvert med å utvikle den opprinnelige SuperSmolt-metoden. 

Åpenbart potensial

Da STIM i 2008 kjøpte de globale rettighetene til metoden var det fordi teknologien hadde et åpenbart potensial til å løse det som var et stort helse- og velferdsproblem i oppdrettsnæringen.

- Vi så at metoden gav synkron smoltstatus for hele fiskegruppen, så godt som ingen dødelighet og betydelig bedre vekst etter utsett. I tillegg gikk smoltifiseringsprosessen mye raskere enn med tradisjonelle metoder. Det eneste problemet var at metoden var arbeidskrevende og upraktisk for settefiskanleggene, sier Nordly.

MariCal hadde mislyktes med forsøk på å gjøre fôret til bærer av alle de aktive ingrediensene, og det skulle ta STIM seks år med eget utviklingsarbeid for å lykkes. Siden da har SuperSmolt FeedOnly, samt dets kopier og etterligninger, vært den foretrukne metoden for smoltifisering av laks.

- Bortsett fra introduksjonen av oljebaserte vaksiner vet jeg ikke om noen innovasjon som har hatt like stor betydning for helsen og velferden til oppdrettslaksen. Mangelfull smoltifisering var den største årsaken til dødelighet i sjø inntil for få år siden. Nå er ikke dette lenger et problem. Å da i fullt alvor påstå at SuperSmolt FeedOnly mangler reell innovasjonsverdi er både fornærmende og fullstendig historieløst, sier Nordly.

STIM vil fortsette å rettslig forfølge Biomar og øvrige fôrselskapers utnyttelse av selskapets rettigheter til SuperSmolt-teknologien.