FRS-anleggene er ultrakompakte og kan i tillegg enkelt tilpasses behov og skaleres etter ønsket volum. Bildet viser et standard anlegg på 40 m3/t spylevann fra trommelfilter. Illustrasjon: Bioteknikk.
FRS-anleggene er ultrakompakte og kan i tillegg enkelt tilpasses behov og skaleres etter ønsket volum. Bildet viser et standard anlegg på 40 m3/t spylevann fra trommelfilter. Illustrasjon: Bioteknikk.

Kommersialiserer slamtørker for RAS-anlegg

Fjell Technology Group har i samarbeid med Bioretur og Termtech, utviklet en prosess for behandling av utslippsvann fra RAS-anlegg. Resultatet er 90 % tørrstoff, hvor 70 % av energiforbruket kan gjenvinnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fishsludge Recovery System (FRS) er et kompakt anlegg, som utvinner suspendert og oppløst stoff fra det forurensede vannet, og omdanner det til tørt pulver. Bioretur bruker så det samme pulveret i sin gjødselfremstilling, mens det rensede vannet går tilbake til RAS-anlegget.

- Kapasiteten på anleggene er typisk 100 til 1000 kubikk gråvann per dag, som gir én til fem tonn slam per dag, forteller administrerende direktør i Fjell Technology Group (FTG), Leif Gunnar Madsen til Kyst.no.

Energiforbruket i alle termiske prosesser er i utgangspunktet 0,8 kWh per avdampet liter med vann, enten man benytter direkte tørke som TMD eller beltetørker eller indirekte damptørker.

- Dette betyr at dersom man ønsker å få energiforbruket ned så må så må investere i varmegjenvinning. Dette blir en «trade off» mellom CAPEX investeringskostnad med ekstra avskrivning og OPEX driftskostnad med høyere energikostnad, forklarer Madsen.

Patentert prosess

Han mener anlegget benytter seg av den beste teknologien tilgjengelig, for de forskjellige prosesstrinnene. En typisk prosess består av følgende trinn; gråvannet filtreres i et trommelfilter, før det gå gjennom en elektro-flokkulering med typisk 0,5 % tørrstoff. Siden blir det fortyknet i lamelltanker til 7 % tørrstoff, før det avvannes til 25 % tørrstoff i en «karaffel» (decanter).

- Ved hjelp av patentert teknologi, tørkes det så til 90 % tørrstoff ved friksjonstørke, sier Madsen.

Samarbeidet mellom FTG og Bioretur startet i fjor sommer, og Madsen forteller at de sammen med Bioretur så langt har solgt to anlegg, til henholdsvis Sævareid Settefiskanlegg og Erko Settefisk.

- 70 % av energien kan gjenvinnes

Madsen forteller at de er i oppstartsfasen hos førstnevnte selskap, hvor tørkeresultatene har vist seg å være gode.

- Vi hadde noen tekniske problemer med anlegget, da tørken ble satt inn i eksisterende anlegg med eksisterende filtre og scrubber. Disse problemene er nå løst, og vi forventer stabil drift fremover, det vil si maks tørkekapasitet på 500 kg slam per time, sier han.

TMD tørken som benyttes er en friksjonstørke og bruker direkte drift fra elektrisk motor. Dersom man ikke gjenvinner energien fra avgassen, er det elektriske behovet 0,8 kW / time per kg tørket slam.

- 70 % av energien kan gjenvinnes for å varme opp vannet i oppdrettskarene. Dette reduserer energiforbruket på ca 0,25 kWh per kg slam, og Sævareid ønsker å utføre dette.

Erkoanlegget er et komplett anlegg som vist på illustrasjonen. Dette anlegget skal installeres og kjøres igang i løpet februar.

- Maks kapasitet hos Erko er 250 kg tørket slam per time. Det har kort monteringstid da utstyret er montert på tre stålrammer, med dimensjoner 2,4 x 10 meter, inkludert flokkulator.

Madsen legger til at tilbakemeldingene fra markedet er veldig positive, da kombinasjonen med levering av teknologi og mottak av tørt slam hos Bioretur for gjødselproduksjon er unikt i bransjen, sier han.

Om Fjell Technology Group:

  • Fjell Technology Group har 45 års erfaring som leverandør av prosessutstyr til slamrensing, gjenvinning- , næringsmiddel- og olje og gassindustri.
  • Hovedkontoret er på Straume i Fjell kommune, mens deres Greentech avdeling holder til på Marineholmen i Bergen.