I følge daglig leder i AS Sævareid Fiskeanlegg, Gustav Folkestad er ikke slam lenger et tema, teknologien ruller og går, og tiden til ettersyn er minimal.  Foto: Bioretur.
I følge daglig leder i AS Sævareid Fiskeanlegg, Gustav Folkestad er ikke slam lenger et tema, teknologien ruller og går, og tiden til ettersyn er minimal.  Foto: Bioretur.

Slambehandling gir resultater

Etter flere år med utviklingsarbeid, bl.a. støttet av Innovasjon Norge, har Sævareid Fiskeanlegg nå funnet en løsning på slammet de er fornøyd med.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge en pressemelding fra BioRetur skal nå slam ikke lenger være et tema, hos AS Sævareid Fiskeanlegg. Teknologien går av seg selv, og tiden til ettersyn er minimal.

Sævareid Fiskeanlegg, som ligger i Hordaland, har både et gjennomstrømanlegg og et RAS-anlegg liggende på samme område. Maksimal fôring er totalt 15 tonn per døgn. Slamlinjen mottar tynnslam fra begge anleggene.

Slamlinjen består av 3 stk. beltefilter fra Salsnes Filter på avvanningen (25 % tørrstoff) og 1 stk FRStørke fra Bioretur AS (95 % tørrstoff).

- Siden anlegget ble ferdigstilt for ca. ett år siden, har det gått tilnærmet uten avbrudd, og det tørkede slammet utnyttes på en bærekraftig måte som gjødsel gjennom Bioreturavtalen, skriver de i meldingen.

Der forteller de at Salsnes-filtrene kjøres etter behov, og stort sett er 1-2 filter i drift, mens alle 3 går ved maks belastning.

- FRS-tørken har stor kapasitet og går kun noen timer pr dag. Med en slik dimensjonering har anlegget god redundans ved en eventuell driftsstans, og ekstra god kapasitet ved utvidelser, opplyser de. 

Anlegget fjernstyres fra Bioretur AS sitt kontrollsenter som også drifter slambehandlingen til andre settefiskanlegg.

Energiforbruk med potensiale for reduksjon

Med utgangspunkt i en fôring på 7,5 tonn per dag og tørking til 95 %, beregner de et samlet energiforbruk per time på 63 kW.

- Det er mulig å redusere dette ned til 24 kW per time ved å benytte en egen energigjennvinningsmodul. Dette er svært beskjedent sammenlignet med hva som er installert effekt (400 kW på dette anlegget), påpeker de i meldingen.