Det er mistanke om ILA ved lokalitet Hellerflesa.

Mistanke om ILA i Nærøysund

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Hellerflesa i Nærøysund kommune i Trøndelag. Det er Bjørøya som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

Bjørøya AS varslet Mattilsynet 26. mai om funn forenlig med ILA på fisk ved den aktuelle lokaliteten.

Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) fra Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skriver i en melding onsdag at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.