Daglig leder Øyvind Blom i Blom Fiskeoppdrett driver et selskap i medvind. Foto: Blom Fiskeoppdrett.

Pengene strømmer inn - tar 50 millioner i utbytte

Blom Fiskeoppdrett øker omsetningen med 27 millioner og kan se tilbake på et solid inntektsår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Blom Fiskeoppdrett AS sitt virksomhetsområde er oppdrett av laks og ørret. Aktiviteten skjer med utgangspunkt i Blom Fiskeoppdrett sine lokaler i Øygarden. Oppdrettslokalitetene er lokalisert i Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Masfjorden og Øygarden kommuner. 

Nøkkeltall:

Blom Fiskeoppdrett leverte i fjor et solid regnskap, der de økte omsetningen med 27 millioner fra 447 millioner i 2016 til 474 millioner i 2017.

Driftsresultatet har også steget fra 89 millioner til 94 millioner i 2017, en økning på 5 millioner fra 2016.

Driftsmarginen er uforandret på 20%, mens egenkapitalandelen er redusert med 3 %, fra 43 % i 2016 til 40 % i 2017.

Fremtidig utvikling

Styret skriver i sin årsberetning at selskapets produksjon og salg har vært rettet mot det europeiske markedet via salgsselskapet Coast Seafood AS. Det legges ned store ressurser for å finne alternative metoder for selskapets relativt høye ørretproduksjon.

Blom Fiskeoppdrett AS:

  • Er en familiebedrift som nå blir drevet av andre og tredje generasjons oppdrettere.
  • Selskapet ble stiftet i 1971 og har hovedkontor i Blomvågen i Øygarden kommune, en times kjøretur fra Bergen sentrum.
  • De har og avdelinger på Strømsnes i Askøy, Fjell, Sund, Meland, Marøy i Radøy og Hodnelia i Lindås.
  • Blom har 7 ordinære matfiskkonsesjoner for laks og ørret på 780 tonn MTB, samt 1 visningskonsesjon på 500 tonn MTB. Selskapet driver og smoltproduksjon på Askøy gjennom datterselskapet Strømsnes Akvakultur AS.

- Vi ser i 2017 og inn i 2018 at vi får ørreten vår distribuert ut i flere markeder til høyere priser og vi ser lyst på ørretmarkedet fremover, skriver selskapet.

 Dette gør at selskapets tidligere eksponering mot Russland som ørretmarked har fått en noe lavere risiko. Det er fortsatt utfordrende å oppnå samme priser på ørret som på laks, og selskapet har derav ikke samme markedspriser som rene lakseprodusenter. Blom Fiskeoppdrett skriver at de vil også i fremtiden ha fokus på kjernevirksomheten som er oppdrett av laks og ørret.

Få opp snittvekt på smolten

Selskapets oppkjøp av smoltkapasitet gjennom datterselskapene som driver smoltproduksjon er en vesentlig del av utviklingen innen større smolt. Blom Fiskeoppdrett skriver at det er et konkret mål om å få snittvekten på smolten opp i 500 gram ved utsett for å få ned produksjonstiden i sjø og derav redusere den biologiske risikoen.

- Arbeidet med å bygge ut en effektiv kapasitet på dette foregår kontinuerlig i bâde Strømsnes Akvakulur AS, Austeljorden Smolt AS og Vik Settefsk AS, skriver de.

Selskapet arbeider også med å stadig forbede fiskevelferden, samt få større kapasitet for behandlingsmetoder mot lakselus og gjelleutfordringer som næringen har utfordringer med. Blom jobber systematisk med å få ned svinnet i produksjonen i samsvar med myndighetenes intensjoner og krav.

Blom Gruppen AS tar et utbytte på 50 millioner kroner i 2017. 

Laks på landstrøm

Selskapet driver oppdrett på lokalieter med gode strømforhold. Gjennom resipientgransking har de god kontroll med områdene rundt oppdrettsanleggene. Spillolje, brukte batterier, -lysrør og lignende blir lagret i godkjent miljøcontainer frem til det blir levert til godkjent mottaksanlegg. Brukte fôrsekker blir levert til gjenvinningsanlegg. En betydelig del av miljøarbeidet konsentrerer seg om å ha god kontroll på lokaliteten og å unngå forspill.

Blom Fiskeoppdrett har satt seg som mål å være blant de beste når det gjelder kutt i oljeforbruk og overgang til landstrøm. Selskapet har satt i gang prosjekter for montering av landstrøm på selskapets lokaliteter for å få ned dieselforbruket. 2 lokaliter er p.t. på landstrøm, og det planlegges å få dette implementert på 2 nye anlegg i 2018. Prosjektene har fått støtte fra ENOVA til dette.

Selskapet har for tiden inne 2 ulike søknader om utviklingskonsesjoner hos Fiskeridirektoratet. Begge disse er basert på utstrakt bruk av miljøteknologi.

Daglig leder Øyvind Blom var ikke tilgjengelig for kommentar til regnskapet, ettersom han er på ferie.

Les også: Satser på ROV-operatør på fulltid