Karoline Sjødal Olsen under pilottesting av Blue Lice-teknologien. Foto: Blue Lice.
Karoline Sjødal Olsen under pilottesting av Blue Lice-teknologien. Foto: Blue Lice.

Blue lice er i gang med videre testing av pilotprosjekt - skal ta knekken på lakselus

Blue Lice jobber for å sikre lave nivå av lakselus uten behandling. Dette er imidlertid krevende testarbeid å validere, men nå er Blue Lice i gang med en ny testpilot i fullskala.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I perioden 14. til 16. desember 2017 gjennomførte Blue Lice et pilotprosjekt for å teste et forebyggende fellesystem mot lakselus. Pilotprosjektet ble gjennomført under FHF satsingen ”Strategi Lakselus 2017”. Satsningen skal bidra til at forebyggende tiltak blir tatt i bruk i større grad enn i dag, og en rekke prosjekter innenfor ulike tema er igangsatt og avsluttet, skriver selskapet.

Formålet i dette prosjektet var å validere Blue Lice sin forebyggende metode mot lakselus basert på en kombinasjon av tiltrekningsfaktorer og egenutviklede feller ved et operasjonelt oppdrettsanlegg hos Bremnes Seashore. Prosjektet var delfinansiert av FHF og analysert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). 

Fungerte ikke optimalt

I dette første forsøket fungerte ikke lusefellene som Blue Lice hadde utviklet optimalt under feltforsøket. Frigjøringen av luktstoffet (et såkalt kairomon) som skal virke tiltrekkende på lakseluslarvene, ble ikke frigjort i like stor grad som ønskelig, og lyset som også virker tiltrekkende på lakselusen fungerte ikke like godt i alle de aktive lusefellene. Basert på dette forsøket vet de ikke nok om hvorvidt lusefellene tiltrekker seg lakseluslaver.

Blue Lice er nå i gang med en ny fullskalatest av fire fellesystemer hos Bremnes Seashore som er delfinansiering av Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge.

Les mer om pilotprosjektet her.