Karoline Sjødal Olsen, CEO i Blue Lice sier at de i 2019 har lært masse gjennom mange gode møter med næringen. Foto: Blue Lice
Karoline Sjødal Olsen, CEO i Blue Lice sier at de i 2019 har lært masse gjennom mange gode møter med næringen. Foto: Blue Lice

- Har fortsatt mye å lære mot en bedret lusesituasjon

Juleintervju: Karoline Sjødal Olsen er CEO i Blue Lice. Hun mener algeutbruddet i nord nok var den hendelsen i år som rystet næringen mest.

Av årets viktigste hendelser i havbruksnæringen, mener Sjødal Olsen at algene er det som har preget næringen mest, men utover det tar hun frem all teknologiutviklingen som har skjedd det siste året med økt fokus på fiskevelferd og digitalisering.

- Jeg tror et økt fokus på å samle data og forstå data har gitt mange nye svar i 2019. Flere i næringen har begynt å se verdien av gode data som kan hjelpe å forstå biologien bedre. Når man forstår biologien gjennom data blir det enda enklere å utvikle rett teknologi til å ta hånd om problemene, poengterer hun.

Lusen – største utfordring

Den engasjerte Blue Lice-lederen mener lakselus fortsatt er den største utfordringen med tanke på kostnader og tap, og hun tror det dessverre også vil være den største utfordringen i 2020.

- Jeg tror ikke lusesituasjonen kommer til å snu drastisk i løpet av bare ett år. Teknologiutvikling tar tid og det vil være en gradvis bedring når nye innovasjoner får lov til å virke sammen. Vi har fortsatt mye å lære frem mot en bedret lusesituasjon, fastslår Olsen.

Fem kjappe:

1. I år har det rømt ca 300 000 fisk. Klarer næringen å halvere dette tallet i 2020? Nei

2. Vil vi se en nedgang i antall ILA-tilfeller neste år? Ja

3. Tror du det vil lyse rødt “trafikklys” ved noen områder til neste år? Ja

4. Når vi kommer til desember neste år, har Brexit fått negative følger for norsk havbruksnæring? Nei

5. Gjennomsnittlig laksepris så langt i år er på 56,03 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2020? 56,80 kr/kg.

- Hvordan har 2019 gått for Blue Lice?

I 2019 har vi lært kjempemasse gjennom mange gode møter med næringen. Vi har jobbet med videreutvikling av fellesystemet fra testingen i 2018 og er veldig veldig fornøyd med året som gikk. Jeg vil rette en stor takk til alle som har hjulpet oss på veien i 2019, sier hun til Kyst.no.

Høydepunktet for selskapet har ifølge Olsen vært å endelig ansette kommersiell kompetanse i teamet utover grunnleggerne av selskapet.

Må knuse myter

Den daglige lederen sier til Kyst.no at hun ønsker at oppdrettsnæringa skal være mer ute i media for å slå i hjel alle mytene som eksisterer om næringa, i tillegg til å vise alle gode tiltak de gjør for å hele tiden bli bedre.

Karoline Sjødal Olsen ilag med gode kollegaer på merdkanten. Foto: Privat.
Karoline Sjødal Olsen ilag med gode kollegaer på merdkanten. Foto: Privat.

- Mer transparens tror jeg hadde hjulpet omdømme til næringa, understreker hun. 

- Hvilke planer har selskapet for neste år?

- Vi skal i 2020 jobbe videre med testing og utvikling av det oppgraderte fellesystemet og gleder oss til det.

Hun forteller avslutningsvis til Kyst.no at hun skal feire jul hjemme med familien i Drammen.

- Jeg gleder meg til å senke skuldrene og lade batteriene før 2020 setter i gang med et pang.