Blue Ocean Technology utvikler egen teknologi tilpasset de restproduktene som oppdrettsanlegg produserer og har flere løsninger som tilpasses den enkelte oppdretters behov, både på land og i sjø. Foto: Blue Ocean Technology

Blue Ocean Technology henter vekstkapital

Venturefondet Momentum går sammen med en rekke profilerte partnere inn i slambehandlingsselskapet Blue Ocean Technology.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Momentum II leder et konsortium bestående av Broodstock, EGD Capital og Seagrow som og tar en betydelig posisjon i Blue Ocean Technology.

- Vi har fulgt slambehandlingssegmentet over lengre tid. Kombinasjonen av sirkulærøkonomi og akvakultur treffer strategien vår midt i hjertet. Vi har blitt kjent med Blue Ocean Technology som en sterk og innovativ aktør med et svært kompetent team. De muliggjør bærekraftig matproduksjon basert på Norges allerede sterke konkurransefortrinn innen akvakultur, og de gjør det gjennom fleksible, energieffektive løsninger med stort internasjonalt potensiale, sier Arve Janbu Fresvik i Momentum.

Arve Janbu Fresvik i Momentum sier de har fulgt slambehandlingssegmentet over lengre tid. Foto: Momentum

Fresvik sier videre at de har fått et sterkt fotfeste i det norske markedet, som er en forutsetning for å lykkes internasjonalt.

- Verden ser til Norge når det gjelder teknologi til havbruk og det første internasjonale salget er sikret gjennom American Aquafarms. Vi ser frem til å videreutvikle den internasjonale satsningen gjennom et aktivt eierskap i Blue Ocean Technology.

En sterk utvikling

Den totale investeringen beløper seg til 38 MNOK, fordelt på ny vekstkapital og aksjekjøp.

- Blue Ocean Technology har de senere årene hatt en sterk og rask utvikling. Vi har gått fra enkle anlegg, til komplette Plug-and-Farm anlegg som vekker interesse både nasjonalt og internasjonalt. For å kunne ta steget videre ut og frem, har vi målrettet søkt kompetent kapital for å bygge videre. Det får vi nå gjennom det knallsterke konsortiet ledet av Momentum, sier Jan Henning Legreid fra Blue Ocean Technology.

Blue Ocean Technology utvikler egen teknologi tilpasset de restproduktene som oppdrettsanlegg produserer og har flere løsninger som tilpasses den enkelte oppdretters behov, både på land og i sjø. Lavere energiforbruk kombinert med økt effektivitet i behandlingen, gir god konkurransedyktighetDet legges stor vekt på driftssikkerhet med prediktiv maskinovervåking. Programvaren er utviklet i samarbeid med Schneider Electric. Blue Ocean Technology har et eksklusivt samarbeid med Schneider world-wide innen slam- og vannbehandling.