Bluegreen og SalMar. Fra venstre: Prosjektleder Juan Carlos Torres, Prosjektsjef Jon-Ivar Hovd, Lokasjonsleder Johannes Schjølberg (alle SalMar), Nils-Johan Tufte, partner/CEO, Geir Andresen, partner/COO og Elg Ragnar Thunes, partner/ HMSK- og HR-leder (alle Bluegreen).

SalMar inngår avtale med Bluegreen om Marine Donut

Selskapene inngår avtale om realisering av oppdrettsanlegget Marine Donut.

Publisert Sist oppdatert

Idéen til det smultringformede oppdrettsanlegget kom i 2015. Nå har SalMar og Bluegreen inngått kontrakt om overtakelse av utviklingskonsesjonene og bygging av den første Marine Donut.

- Dette blir verdens største konstruksjon i termoplast, skriver Bluegreen i en pressemelding.

3D bilder av Marine Donut som viser størrelsen på prosjektet som skal bygges i termoplast.

Det var Mowi som ble tildelt to utviklingstillatelser av Fiskeridirektoratet i 2019. Av ulike årsaker ble prosjektet aldri realisert, og i juni ble det kjent at Bluegreen kjøpte tillatelsene fra Mowi. Nå har de gleden av å offentliggjøre at SalMar tar ansvar for å utføre utviklingskonsesjonsprosjektet og har inngått kontrakt om bygging av den første Marine Donut.

Les også: Utviklingstillatelser:- 16 klager mangler fortsatt behandling

Nærmer seg realisering

Nils-Johan Tufte, adm.dir i Bluegreen, gleder seg over at innovasjonen endelig nærmer seg realisering:

- SalMar er offensive, fremtidsrettede og ambisiøse. De er ikke redde for å utforske ny teknologi som løser utfordringene som bransjen står overfor. Vi er imponert over deres satsing på off-shore farming, og vi håper at Marine Donut kan være en viktig brikke i dette.

Roger Bekken, konserndirektør i SalMar, sier dette om satsingen:

Høy aktivitet på anleggsområdet i Bamble: hvor SalMar ansatte fikk en omvisning.

- Vi har inngått avtale med Bluegreen fordi de har en fremoverlent og kunnskapsrik organisasjon. SalMar har bestandig vært innovativ og er derfor interessert i å ta i bruk ny teknologi til å produsere mer sunn mat. Marine Donut er ett spennende konsept og vi gleder oss til å bidra til å videreutvikle dette sammen med leverandøren.

Byggingen allerede i full gang

På anleggsområdet til Bluegreen i Bamble er byggingen av Marine Donut allerede i full gang. Målet er at den skal ferdigstilles og transporteres til Molde i løpet av vinteren/våren 2023. Så fort den er installert og testkjørt vil utviklingskonsesjonsprosjektet utføres i tråd med Fiskeridirektoratets tilsagn og kriterier.

Oppdrettsanlegget blir ifølge selskapene verdens største konstruksjon i termoplast, og vil ha en diameter på hele 60 meter, et volum på 22.000 kubikkmeter og veie snaue 500 tonn.

Prosjektleder Geir Andresen, partner i Bluegreen, innrømmer at det er krevende å bygge så stort i termoplast:

- Bluegreen har totalentreprise for prosjektet. Det er et stort ansvar, men våre folk har allerede bygd lukkede gjennomstrømningsanlegg som FishGlobe og Preline, og har med seg verdifulle erfaringer.

Illustrasjonsfoto i 3D av Marine Donut senket i sjø.

- Dette er nybrottsarbeid. Vi etablerer verftsanlegget, hjelpekonstruksjoner og hovedstrukturen, samtidig! Heldigvis tok vi sjansen på å bestille inn kritiske produksjonsmaskiner i tidligfase, nå har flere av disse ekstremt lang leveringstid, sier Andresen, og forteller at de også har utviklet en helt spesiell sveiseautomat for dette oppdraget.

Kunde og samarbeidspartnere bidrar inn

Med på laget har Bluegreen viktige underleverandører innenfor de ulike fagområdene. Ikke minst bidrar kunden SalMar, som en av verdens største fiskeoppdrettere, med en erfaring og kompetanse som prosjektet nyter godt av:

- Vi har lært utrolig mye siden vi begynte å snakke med SalMar. De har hatt verdifulle innspill som har løftet prosjektet, spesielt med tanke på funksjonalitet og risikovurdering fra brukerperspektivet, sier Tufte, og legger til:

- Vi kjenner på energien fra både SalMar og samarbeidspartnere. Alle har holdningen: Dette er noe vi skal få til sammen!

Vil eliminere luseproblematikken

Marine Donut er et gjennomstrømningsanlegg med slamoppsamling. Anlegget holder 1100 tonn MBT. Ihht utviklingstillatelsene skal det settes inn fisk i to ulike sykluser, fra ca. 2,5 til 5,5 kg, men anlegget mener de vil også trolig fungere ypperlig til postsmoltproduksjon.

Anlegget har vanninntak under lusebeltet og den lukkede membranen hindrer rømning, og er spekket med digitalisering og sensorikk.

- Ved å eliminere luseproblematikken bør trafikklyssystemet kunne utnyttes positivt. Vi håper det kommer et nytt konsesjonsregime spesielt rettet mot den type teknologi som Marine Donut representerer, slik at konseptet kan bidra til å oppnå vekstambisjonen som Norge har satt innen oppdrettsnæringen, sier Tufte.

- Vårt mål er å demonstrere at til tross for at Donut’en har høyere capex enn tradisjonelle merder, blir kostnadene pr kg fisk konkurransedyktig. Kostnadene til fôr og medisiner går ned, fiskehelsen og fiskekvaliteten går opp. I tillegg gir anlegget smartere logistikk for oppdretteren. Samlet gir dette økt lønnsomhet, sier han videre.

Marine Donut under bygging.