Altaneset er en av lokalitetene til Bolaks. Foto: Barentswatch

Pålegg om miljøovervåking i Hordaland og Troms

Fiskeridirektoratet pålegger Bolaks AS og Troms fylkeskommune miljøundersøkelser i vassdrag etter rømmingshendelser i vinter. Dersom det blir gjort observasjoner av rømt oppdrettslaks skal det også gjøres utfiskingstiltak.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rømmingshendelsen hos Bolaks skjedde i månedsskiftet januar/februar ved anlegget Oterstegdalen i Fusa kommune i Midhordland. Selskapet har meldt at nærmere 5000 oppdrettslaks med en gjennomsnittsvekt på 3 kg rømte. Det er registrert en gjenfangst på omlag 700 individer. Dette skriver Fiskeridirektoratet på sine sider.

Vassdrag som skal overvåkes er: Oselva, Tysselva, Lønningdalselva, Hattebergvassdraget, Uskedalselva, Guddalselva og Omvikelva. 

Miljøovervåking i Troms

Rømmingshendelsen ved anlegget Ytre Jøvik i Berg kommune i Troms ble meldt til Fiskeridirektoratet i desember. Lokaliteten er en samlokalisering av tre aktører, og rømmingen skjedde fra en merd med fisk fra en undervisningstillatelse tilhørende Troms fylkeskommune. 

Det er etter opptelling meldt om et rømmingsomfang på 3500 oppdrettslaks. Fisken hadde en snittvekt på 4 kg på rømmingstidspunktet. 
Vassdrag som skal overvåkes er: Finnsætervassdraget og Ballesviksvassdraget.