Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore vil sikra lokalt eigarskap langs kysten, og håpar difor på ei reversering av dei nye reglane for skattemessig verdsetting av eldre oppdrettsløyver. Foto: Bremnes Seashore
Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore vil sikra lokalt eigarskap langs kysten, og håpar difor på ei reversering av dei nye reglane for skattemessig verdsetting av eldre oppdrettsløyver. Foto: Bremnes Seashore

- Skatteendringar favoriserer utlendingar

Bremnes Seashore er ein av aktørene som ønsker meir forutsigbare rammevilkår for lokalt eigarskap. Simon Nesse Økland seier ein i realiteten har endt opp med eit skattesystem som favoriserar utanlandsk eigarskap.

Publisert Sist oppdatert

Nye reglar for verdsettelse av oppdrettstillatelser mangedoblar papirverdien av familieeide, lokale selskaper.

For dei store børsnoterte selskapa vil ikkje endringen få nokon praktisk betydning, då aksjer i børsnoterte selskap verdsettes til ein andel av aksjenes børsverdi. For familieeide selskap er resultatet at formuer langs heile kysten øker eksplosivt på papiret frå og med inntektsåret 2022.

Les flere saker om skatteendringen her

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk