Brimer AS harsnudd minus til pluss i driftsresultat for 2017. Foto: Brimer AS.

- Mye av veksten kommer fra oppdrett

Utstyrsleverandøren Brimer AS har økt både omsetningen og driftsresultatet i 2017. Det gjorde de mye takket være vekst i oppdrettssegmentet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapets omsetning var på nær 81,1 millioner i 2016 sett mot 76,7 millioner året før, som tilsier en økning på nær 4,4 millioner kroner. Driftsresultatet til selskapet gikk fra minus fem millioner i 2016, til pluss to millioner i 2017.

Håvard Haanes, administrerende direktør i Brimer sier oppdrettssegmentet deres drar opp resultatet og er en viktig bidragsyter til overskuddet i 2017. Foto: privat.

Årsresultatet for 2017 er positivt med 1,1 millioner kroner. Disse tallene er Håvard Haanes, administrerende direktør i selskapet svært fornøyd med. 

- Vi har lagt bak oss et par tøffe år, og er nå glad for at vi nå begynner å høste av dette. Vi har investert veldig mye i fremtidsrettede løsninger for landbasert oppdrett. De store investeringskostnadene begynner nå å gi avkastning for oss. Salget vårt har økt og det er utrolig gledelig at dette nå utvikler seg i positiv retning, sier han til Kyst.no. 

Styret skriver i sin årsrapport at etter et krevende år i 2016 har selskapet i 2017 lykkes med å oppnå en positiv omsetningsvekst, med vekst i både oppdrett og industri og fiskerisegment, samt forbedret lønnsomheten på driften.

Nøkkeltall for Brimer AS.

God ordreinngang til oppdrettsbransjen

Oppdragene innenfor oppdrett sier Haanes har vært et sterkt bidrag til de økte inntektene og resultatet deres. Landbasert oppdrett omfatter rundt 30 % av aktiviteten til selskapet.

- Hele økningen av omsetningen fra 2016 til 2017, kommer fra oppdrettssegmentet, og det er mye takket være denne aktiviteten at vi har vokst i resultat. Det er bra med oppdrettsprosjekter for tiden, slår han fast.

Brimer AS:

  • Selskapet er lokalisert på Kvamsøy i Sande kommune i Møre og Romsdal. 
  • Selskapet driver blant annet produksjon og salg av glassfiberprodukter til kar, bunner og tanker til oppdrettsnæringen.
  • Det er omlag 60 ansatte både fast og deltid, derav 50 årsverk. 
  • Brimer AS ble stiftet 1.oktober 2014, og er et driftsselskap som erstatter tidligere drift i selskapene Brimer Eigedom og Brimer Holding AS. 
  • Midvest Fondene og Spilka International AS kom i mai 2015 inn som nye aksjonærer i selskapet gjennom en rettet emisjon med en eierandel på tilsammen cirka 54 %. 

Innen landbasert lister han prosjekter for Profunda i Barstadsvika, Sjøtroll i Fitjar, Hofseth Aqua i Tafjorden og Lerøy Midt på Jøsnøya. Han forteller også om stor aktivitet i produksjonslokalene deres på Kvamsøy for tiden, samt omfattende monteringsaktivitet ute på anleggene.

-  Alt i alt er det rundt 30 tanker og kar som inngår i de ulike prosjektene.

Trøkk på isoporbunner

Haanes sier de har flere løsninger på oppdrettskar som bruker koniske bunner i isopor og kompositt rett på betonggulv, som han mener er kostnadsbesparende og ganske attraktiv i markedet.

- Vi ser at flere og flere ønsker å bruke en slik løsning, og vi har investert mye i utviklingen av disse, forklarer han. 

Vil øke aktiviteten

Ambisjonene videre sier han er å øke salget ytterligere og få enda bedre marginer.

Brimer har mye jobb innenfor landbasert oppdrett for tiden og hele 30 tanker og kar inngår i de ulike prosjektene. Foto: Brimer.

- Vi vil øke aktiviteten innenfor de ulike segmentene våre, og da spesielt til landbasert. Vi vil også øke antall ansatte, og vi har investert mye i å få tak i folk som har teknisk kompetanse og god erfaring med prosjektledelse, ettersom arbeidet blir mer og mer krevende og teknisk, påpeker han. 

Haanes påpeker at det også nå er kommet ny forskrift “NS 9416” om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg, herunder også for levering av kar og utstyr til landbasert oppdrett for hele leverandørkjeden, og Brimer er nå godt posisjonert og klar til å få sine oppdrettskar etter den nye standarden.

Innen 2021 skal alle landbaserte anlegg ha en tilstandsfastsetting og en godkjent rømmingssikringsrapport for å få lov til å drive oppdrett av fisk på land. For nye anlegg og utstyr gjelder regelverket fra og med 2018.

- Vi ble ISO-sertifisert i 2016 og vi er nå praktisk talt i mål med akrediteringen i forhold til NS9416 og mangler kun det formelle.

2018 sier han ser ut til å levere gode resultater for selskapet.

- Vi fortsetter trenden med økt omsetning og resultat. Vi håper jo dette bare er begynnelsen for veksten til Brimer.