Statssekretær Roy Angelvik snakket om viktigheten av brønnbåtnæringen og de nye forskriftene under seminar i Bergen. Foto: Anette Elde Thomsen/Kyst.no.

- Uten brønnbåter og servicebåter hadde ikke havbruksnæringen klart seg

- Det utføres stadig større operasjoner på merdkanten, og dermed trengs det dyktige fagfolk i bransjen. Uten brønnbåter og servicebåter hadde ikke havbruksnæringen klart seg, sa statssekretær Roy Angelvik. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Under Kystrederiene og Brønnbåteiernes forening sitt seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår torsdag, snakket statssekretær Roy Angelvik (FrP) fra Nærings- og fiskeridepartementet om fiskevelferd og rammevilkår. 

All transport skal foregå lukket

Han reiste bl.a. spørsmålet om hva brønnbåtnæringen kan gjøre for å sikre og håndtere fiskevelferden best mulig.

- Det er viktig for oss at næringen er miljømessig bærekraftig. Kunnskapen om legemidler om lakselus er økende. Vi sendte i oktober på høring at badebehandlinger må nå skje i brønnbåt. Ett av punktene er at også vannet brukt under lusebehandling må fjernes med brønnbåt fra anlegget.

- Fristen for høringen gikk forresten ut i dag, la han til. 

Angelvik presiserte viktigheten av å ivareta velferden til fisk under transport. Han mener det er en risiko næringen må ta på alvor ettersom risikoen for smitte under transport av fisk er høy.  

- Vi må ha fokus på at det er levende dyr. Fra januar 2021, blir det stilt krav om at vannet som tas inn skal desinfiseres med transport av settefisk og stamfisk.

I tillegg presiserte han at fiskeriministeren sin ambisjon fra 1. januar 2021 er at skal all transport av fisk skal foregå under lukkede forhold.

På spørsmål fra Kyst.no om det har kommet inn mange høringsinnspill svarer statssekretæren at han regner med det har kommet inn flere.

- Men fristen går ut i dag, så jeg har ikke fått sjekket nøyaktig hvor mange innspill som har kommet inn. Jeg håper i alle fall det er kommet inn flere, sier han.  

Stadig viktigere næring

Statssekretæren påpekte også at brønnbåter, og servicebåtnæringen blir stadig viktigere for kyst-Norge.

- Det utføres stadig større operasjoner på merdkanten, og dermed trengs det dyktige fagfolk i bransjen. Næringen vet jeg er veldig god å ansette lærlinger. Det er fantastisk bra. Uten brønnbåter og servicebåter hadde ikke havbruksnæringen klart seg, sa han. 

Havbruksteknikere er blant annet nå et nytt fagbrev som er tilgjengelig på videregående skole.

Han snakket også om at regjeringen er opptatt av teknologi og innovasjon i brønnbåt og havbruksnæringen.

- Særlig da eksport av teknologi. Vi ser at kunnskap er like viktig og vil bli enda viktigere enn eksporten av laksen på sikt. Det opplever vi på mange av våre utenlandsreiser, sier statssekretæren.

Forbedringspotensial

Regjeringen påpekte han har troen på sjømatnæringen. 

- I global sammenheng er vi i front, når det gjelder teknologi. Den posisjonen er vi avhengig av og vil ha også i fremtiden. Vi satser mye på forskning og innovasjon.

Avslutningsvis sa han at man må alltid se fremover, for å forbedre seg.

- Dere må stå for utviklingen, vi i Nærings- og fiskeridepartementet for forskriftene. Det er utrolig mye bra som skjer, og det må vi fortsette med.