Harald Lien, Daglig Leder i Fluctus og Bendik S. Søvegjarto, Daglig Leder i CageEye. Foto: Fluctus.
Harald Lien, Daglig Leder i Fluctus og Bendik S. Søvegjarto, Daglig Leder i CageEye. Foto: Fluctus.

Samarbeidsavtale mellom Fluctus og CageEye

Fluctus AS og CageEye AS har inngått samarbeidsavtale. Avtalen åpner for integrasjon mellom selskapenes systemer med mål om, blant annet, hel-automatisk appetittstyrt fôring.

Publisert

Fluctus er en leverandør til oppdrettsnæringen med fokus på kompetanse og kvalitet. Selskapet står for utvikling, produksjon, installasjon og service av de fleste produkter til næringen. CageEye tilbyr driftssikre hydroaukustiske overvåknings- og analyseverktøy for forbedret fôrkontroll, fiskevelferd og biomasseoptimalisering.

I en pressemelding opplyser selskapene om at de har inngått en samarbeidsavtale som åpner for integrasjon mellom selskapenes systemer med mål om, blant annet, hel-automatisk appetittstyrt fôring.

- Med slik integrasjon blir optimal fôring enkelt. CageEye gjør det mulig å fôre på objektivt grunnlag og med presise beslutninger, hver dag og under hvert måltid. Det å treffe blink på hvert måltid er oppskriften til lav fôrfaktor, og svært krevende med gjetting og subjektive vurderinger, sier Bendik S. Søvegjarto, daglig leder i CageEye AS i meldingen.

- Forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet har vist at CageEye objektivt og presist kan styre fôringen i samsvar med fiskens appetitt. Ikke bare gjør integrasjonen det meget enkelt å benytte beslutningsverktøyet vi leverer i dag, men det legger også grunnlaget for planlagt kommersiell lansering av hel-automatisk fôring i 2018, sier Søvegjarto.

-Der større leverandører gjerne prioriterer å beskytte egne produkter, og kan være skeptiske til å åpne for integrasjon, er vi i Fluctus mest opptatt av å levere de mest fleksible og brukervennlige løsningene til kundene våre i samarbeid med andre leverandører til næringen. Muligheten til å ha dette fokuset tror vi er en av fordelene ved at vi er eid av personer som jobber i næringen og ikke av større investeringsselskaper, sier Harald Lien, daglig leder i Fluctus i pressemeldingen.

- CageEye har både produkter og ansatte som oppfyller våre krav til kompetanse og kvalitet, sier Lien.