Calanus, luseskjørt. Foto: Calanus.

Patent på luseskjørt opphevet

Etter behandling i den statlige klagenemnda har patentet til Tromsøselskapet Salgards luseskjørt blitt opphevet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet Calanus har tjent store penger på utviklingen av et patentert luseskjørt, gjennom selskapet Salgard. Patentet er imidlertid bestridt av konkurrenter, hvor Calanus tidligere har vunnet frem i to rettsinstanser. To andre firmaer ble her dømt for å ha brutt patentrettighetene, og ble påført betydelige kostnader, det skriver avisen Nord24.

Nå slår imidlertid den statlige Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) fast at patentet aldri skulle vært innvilget til Calanus/Salgard. Konklusjonen er at patentet ble gitt på feil grunnlag – og at det blir opphevet.

- Både vi og våre rådgivere er forundret over slutningen og begrunnelsen, sier Gunnar Rørstad, daglig leder i Calanus til avisen.

Erstatningssøksmål

Avgjørelsen i klagenemnda er ikke rettskraftig, men en eventuell anke vil være komplisert og innbefatte et søksmål der regjeringsadvokaten vil være motpart. Avisen skriver at vurderingen fra klagenemnda også kommer på et ugunstig tidspunkt for selskapet.

- Selskapet har hatt en voldsom vekst de siste årene og fikk nylig innvilget et EU-patent for Calanus Oil – et helsekostprodukt som stammer fra det marine krepsdyret raudåte, sier Rørstad.

Etter å ha fått innvilget en stor – og omstridt - kvote på fangst av raudåte ligger det også an til bygging av en svær fabrikk – enten i Breivika i Tromsø eller på Holmen på Sortland. Prislappen er anslått til 140 millioner kroner.

Avgjørelsen er utsatt til rundt påsketider

Luseskjørtet skal stenge lus ute av laksemerdene, samtidig som det slipper vann og oksygen inn. I 2016 hadde Calanus salgsinntekter på 32 millioner kroner tilknyttet lusekjørt, gjennom selskapet Salgard, som ble skilt ut i 2015.

Rørstad forteller at sentralt for patentet er den forskjellen at planktonduken har en lysåpning på 50 prosent. Den slipper gjennom vann, og gir i følge Rørstad et helt annet vannmiljø innenfor skjørtet.

Avgjørelsen fra KFIR lød som følger:

«Klagenemnda kom til at klagen kunne behandles, selv om innsigelsen ikke hadde vært gjennom en realitetsbehandling i Patentstyret. Videre fant Klagenemnda at søker ved flere tilfeller hadde tapt kontroll over nyhetshindrende informasjon og at oppfinnelsen derfor var gjort allment tilgjengelig før patentsøknadens inngivelsesdag. Kravet til nyhet var dermed ikke oppfylt. Klagen ble tatt til følge og patentet opphevet.»