Konsernsjefen i Marine Harvest, Alf-Helge Aarskog under åpningen av fabrikken i Bjugn. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Marine Harvest best på hjemmebane

Marine Harvest gikk med et minus på over 12 kroner kiloen for hvert kilo produsert fisk i Chile i fjerdekvartal i fjor. Skottland var heller ingen fest.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marine Harvest gjør det best på hjemmebane. I Norge ble resultatet 12,1 kroner EBIT per kilo i fjerdekvartal 2015. Resultatet i Skottland ble mins 0,9 kroner EBIT per kilo. I Canada gikk det bedre. Her ble EBIT per kilo 3,3 kroner, skriver selskapet i en børsmelding i forkant av den ordinære kvartalspresentasjonen som skal skje 17. februar.

Operasjonell EBIT for konsernet var ca NOK 850 millioner i 4. kvartal 2015 (NOK 1032 millioner kroner i 4. kvartal 2014). Oppstartskostnader på Rosyth prosessanlegg i Skottland har vært høyere enn tidligere forventet og har som sådan påvirket resulterer negativt med cirka 70 millioner kroner i 4. kvartal 2015. Denne effekten er inkludert i tallene for Skottland.

Noe lavere slaktetall

I forbindelse med presentasjonen av Q3 2015, estimerte Marine Harvest et totalt slaktevolum på 115 tusen tonn (Gwe) for Q4 2015. Resultatet ble 111 000 tonn.

Slaktevolum Q4 2 015 ((1))

Farming Norge 67 tusen tonn

Farming Scotland 14 tusen tonn

Farming Canada 9 tusen tonn

Farming Chile 15 tusen tonn

Andre 6 tusen tonn

Totalt 111 tusen tonn

(1) Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt ekvivalenter (Gwe).