Bilde fra facebook-siden til Swanson Occupation.

Kanadisk urbefolkning bortviser Marine Harvest fra oppdrettsområde

Urbefolkningen, som i snart et halvår har okkupert flere av Marine Harvest sine oppdrettsanlegg i Canada, har levert selskapet et varsel om utkastelse fra området. Dette er andre gang selskapet mottar en utkastelsesordre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er CBC CTV news som rapporterer at ledere fra seks ulike B.C. First Nations oppsøkte et Marine Harvest anlegg nær Port Hardy med båt, for å levere et varsel om utkastelse fra området

Skjermdump fra CBC CTVs videoreportasje. Urbefolkningen kaster Marine Harvest ut av deres farvann.

Dette er andre gang oppdrettsselskapet mottar et slikt symbolsk varsel, siste gang 26. august 2016.

Den gangen møtte medlemmer av urbefolkningen opp på Marine Harvest sine kontorlokaler, for å kreve vannområdene sine tilbake, og dyttet advarselen inn under dørsprekken.

Ett år senere, okkuperte de Swanson Island lokaliteten for første gang, for å støtte amerikansk urbefolkning etter en masserømming fra et Cooke Aquaculture anlegg i Washington State.

Før jul ble det klart at en B.C. høyesterettsdommer ga Marine Harvest medhold i at okkupantene måtte forlate fire av deres anlegg i Canada. Bakgrunnen for kjennelsen var at Marine Harvest ville lide uopprettelig tap hvis påbudet ikke ble gitt.

Men selv om retten har bortvist okkupantene fra anlegg tilhørende både Marine Harvest og Cermaq Canada, har okkupantene uttrykt at de vil fortsette å overvåke operasjonene med båt. For selv om de ikke kan oppholde seg på anleggene, har de lov til å bevege seg til sjøs, så lenge de holder lovpålagt avstand.

Urbefolkningen uttrykker til APTN news at de ikke ser på kjennelsen og bortvisningen som et nederlag, men at de har oppnådd mye suksess den siste tiden. På facebook-sidene til okkupasjonen på Swanson Island lokaliteten, feires det fortsatt 155 dager med okkupasjon.

Tillatelsen for flere av Marine Harvest sine anlegg i området utløper i juni i år, og urbefolkningen håper myndighetene ikke vil fornye de.