Cargill får levere fôr til Salmon Evolutions landbaserte anlegg, og investerer samtidig ca. 42 millioner kroner i selskapet gjennom en rettet emisjon. Illustrasjonsfoto: Cargill
Cargill får levere fôr til Salmon Evolutions landbaserte anlegg, og investerer samtidig ca. 42 millioner kroner i selskapet gjennom en rettet emisjon. Illustrasjonsfoto: Cargill

Cargill investerer vel 40 millioner i landbasert

Salmon Evolution ASA har inngått en strategisk partnerskapsavtale med fôrprodusenten Cargill. De skal levere fôr, men de investerer også direkte i Salmon Evloution.

Publisert

I henhold til avtalen vil Cargill levere 100 prosent av Salmon Evolutions fôrvolumer til anlegget som er under oppbygging på Indre Harøy, som skal starte produksjonen i mars 2022.

I en børsmelding heter det at Cargill har forpliktet seg til å tildele betydelige ressurser og FoU -kapasitet med det formål å utvikle bærekraftige fôrløsninger tilpasset Salmon Evolutions operasjonelle mål, herunder høy biologisk ytelse og god produktkvalitet. Inactive

Håkon André Berg, administrerende direktør i Salmon Evolution sier i børsmeldingen at i deres hybride gjennomstrømmingssystem (HFS) ser de et sterkt og uutnyttet potensial i å skreddersy et fôr som fokuserer på å maksimere biologisk ytelse og produktkvalitet.

Fredrik Witte, som er administrerende direktør fra Cargill Aqua Nutrition, Nordsjøen kommenterer videre:

I forbindelse med fôravtalen investerer også Cargill gjennom sitt norske datterselskap EWOS, 5 millioner USD i Salmon Evolution, i form av en rettet emisjon av nye aksjer som skal utstedes. Tegningskursen er på NOK 7,71 per aksje som tilsvarer en volumveid gjennomsnittskurs de siste 20 handelsdagene.

Inntektene fra emisjonen vil bli brukt til generelle bedriftsformål inkludert evaluering og utvikling av fremtidige ekspansjonsmuligheter, ytterligere underbygging av Salmon Evolutions strategi om å ta en ledende rolle i den globale landbaserte lakseoppdrettsnæringen.

Selskapet skriver i børsmeldingen at emisjonen medfører et avvik fra de eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett. 

- Styret har vurdert emisjonen i lys av likebehandlingsforpliktelsene i henhold til allmennaksjeloven, verdipapirhandelloven og reglene om likebehandling etter Oslo regel II for selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Børs Exchange's retningslinjer for likebehandlingsregelen, og er av den oppfatning at den private plasseringen er i samsvar med disse kravene. Styret er av den oppfatning at det er i felles interesse for selskapet og dets aksjonærer til å gjennomføre den rettede emisjonen basert på bl.a. strategisk partnerskap oppnådd med Cargill, at emisjonen er strukturert for å sikre at en markedsbasert tegningskurs oppnås, eksisterende aksjonærer vil bli utsatt for svært lav fortynning (ca. 1,8%), og den private plasseringen vil ikke endre noen majoritets- eller kontrollposisjoner blant aksjonærene i selskapet, heter det.

Les også disse Kyst.no sakene om Salmon Evolution og Cargill.