Terje Utne, forsker innen fiskeernæring i Cargill ser stigende interesse for fiskehelse. Foto: Julia Løining.
Terje Utne, forsker innen fiskeernæring i Cargill ser stigende interesse for fiskehelse. Foto: Julia Løining.

- Enorm interesse for fiskehelse

Fiskehelsebiolog Terje Utne begynte å studere fiskehelse i Bergen for åtte år siden og forteller at det var første gangen studiet som da hadde 10 plasser var fullt. – Nå er studiet utvidet med 25 plasser og det er vanskelig å komme inn. Det er ingen tvil om at man ser en enorm interesse for fiskehelse både innen studier og generelt, sier han til kyst.no.

Publisert

Terje Utne arbeider i dag som forsker innen fiskeernæring i Cargill, samt er styremedlem i Tekna Havbruk og Fiskehelse. Han har også klare tanker om hvilke fiskehelse-utfordringer som er store innen havbruksnæringen i dag.

- Det jeg opplever som en kjempeutfordring er hva som skal prioriteres når fisken må behandles for lakselus, med hensyn til helse, miljø og velferd. På den ene siden har man en dyrevelferdslov, så har man et miljøaspekt, samtidig som man ser at utfordringene bare blir større innen resistensutvikling, forteller han.

Frisk fisk i fokus

Noen av utfordringene rundt denne tematikken med mer, står på agendaen til «Frisk Fisk» konferansen hvor Utne også leder programkomiteen.

- I tillegg til lus er fokus på andre sykdomsutfordringer som PD, ILA, HSMB, AGD osv viktig og belyses på konferansen. Vi har også invitert foredragsholdere som skal snakke om mukosal immunitet. På dette emnet har det skjedd mye den siste tiden og slimets betydning for gjelle og skinnhelsen er kanskje noe undervurdert, trekker han frem om programmet.

Den første Frisk Fisk-konferansen ble holdt i Ålesund i 1984, med Hitrasyken (kaldtvannsvibriose) som hovedtema. Da var det for det meste forskere som deltok, og alle fikk plass rundt samme bord. Siden den gang har det skjedd mye, og til årets konferanse ventes det mellom 300 og 400 deltakere, både fiskehelsebiologer, veterinærer, forskere, studenter og andre fra oppdrettsnæringen.

- Så langt er det er rekordmange påmeldte foredrag i år. Vi nærmer oss 90 stykker, noe som er en økning på nesten 50% i forhold til forrige gang i 2015, opplyser Utne.

Konferansen arrangeres av Tekna Havbruk og Fiskehelse i samarbeid med UiB, UiT, FHF, Veterinærinstituttet, Forskningsrådet, NIVA og Akvaveterinærenes forening.

Mer informasjon om konferansen finner du her.