Storfeproduksjon krever mye energi. Foto: Wikipedia.
Storfeproduksjon krever mye energi. Foto: Wikipedia.

- Produksjon av biff er 60 ganger mer energikrevende enn laks i lukket anlegg

Veterinær Carl Aage Wangel skriver i et innlegg at om man flytter produksjon av laks fra åpne sjøanlegg til lukkede systemer, vil det oppstå et betydelig energibehov. Han kaller det hele kostbart og lite miljøvennlig. Nå får han svar fra Hans Erik Danielsen og Bjørn Olsson fra Pumpefabrikken som påpeker at selv med Wangels regnestykker så vil det kreve over 60 ganger mer energi å produsere et kilo biff enn et kilo laks.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Carl Aage Wangel har i sitt innlegg et regnestykke på vannforbruk i et lukket anlegg ut fra fiskens oksygenbehov. Han konkluderer med at:

- Skal man flytte oppdrettsfisk fra de åpne sjøanleggene til lukkede systemer, vil det således oppstå et betydelig energibehov. Produksjon i lukkede anlegg og vedlikehold av slike anlegg vil uten tvil skape arbeidsplasser, og et krav om lukkede anlegg fra politisk hold vil helt sikker glede mange. Men det er en kostbar og lite miljøvennlig løsning. Kanskje det kunne være på sin plass med en helhetsvurdering av de økonomiske og miljømessige fordelene og ulempene ved lukkede anlegg?, skriver Wangel.

Lavere energiforbruk en man skulle tro

Hans Erik Danielsen og Bjørn Olsson fra Pumpefabrikken, som blant annet designet pumpe-systemet for den lukkede merden AquaDome, bekrefter at Carl Aage Wangel sitt regnestykke er korrekt. Men til tross for at det må pumpes store mengder vann gjennom en lukket merd er ikke energiforbruket så stort som man skulle tro, ifølge de to.

- I et riktig dimensjonert pumpeanlegg er den maksimale effekten i Wangels eksempel under 100 kW. Det er viktig å huske at dette er den maksimale effekten i slutten av tilveksten, ved utsett er forbruket vesentlig lavere. Det er fortsatt mye igjen å lære om vekstutviklingen i lukkede merder. Vi har derfor ennå ikke alle tall på bordet for gjennomsnittsforbruket, da dette vil variere med oksygennivå i inntaksvannet, biomassens størrelse ved utsett, og en rekke andre forhold. Som et utgangspunkt kan vi regne med ca. 30-40 kW for 200 000 fisk.

Ikke allverden, sammenlignet med biff

Om man regner med et års tilveksttid fra 400 g til 5 kg snakker en ifølge de Danielsen og Olsson dermed om et totalforbruk i størrelsen 350 000 kWh, dvs. under 0,4 kWh per kilo produsert fisk.

- Energiforbruket i den lukkede merden er visstnok bare en del av helheten, men sammenlignet med at produksjon av 1 kg biff forbruker ca 25 kWh er ikke dette all verden. (Forholdet 0,4 til 25 tilsvarer 1:63 red. anm.)

De påpeker at energiforbruket dessuten bør vurderes opp mot fordelene med lukkede merder.

- De gir helt nye muligheter til kontrollert vekst, sykdomskontroll og ikke minst oppsamling av avfall. Det vi har erfart så langt er meget lovende. Men for all del, teknologien er ennå ikke ferdig, her er fortsatt en god del utviklingsarbeid som må til før man er i mål med en kommersielt attraktiv løsning, mener de.

Derfor synes de det helt klart alt er for tidlig å konkludere med at «det er en kostbar og lite miljøvennlig løsning».

- Mye taler for at det kan bli det helt motsatte, sier de.