Utsett av iFarm-utstyr på sjø-anlegg i Vesterålen. Foto: Cermaq
Utsett av iFarm-utstyr på sjø-anlegg i Vesterålen. Foto: Cermaq

Slik har det gått med Cermaq sitt utviklingskonsept

iFarm-prosjektet, som har pågått siden januar i fjor, er inne i fase 2. En hel lokalitet i Vesterålen er nå utstyrt med dette oppsettet i alle merdene, etter at fisken ble satt ut der i høst.

Publisert Sist oppdatert

I denne fasen skriver selskapet at det virkelig blir fullskala testing av konseptet og teknologien. Målet er økt fiskehelse og -velferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

I første fase ble det rigget iFarm-utstyr i enkeltmerder på lokaliteten Martnesvika i Steigen. Hovedfokus i Martnesvika har vært å følge med på fiskens atferd, og gjøre erfaringer med det nye utstyret i merdene. De erfaringene som er gjort så langt, er brukt til å gjøre justeringer i utstyr og oppsett til fase 2 i prosjektet. Det gjør at utstyret som settes ut på Langøyhovden nå, er litt annerledes enn det utstyret som er i Martnesvika.

- Vi har blant annet sett at utformingen av sensorhuset og åpningene fisken skal svømme gjennom for å komme opp til overflaten påvirker fiskens svømmemønster, sier prosjektleder Karl Fredrik Ottem.

Karl Fredrik Ottem, Fiskehelsesjef i Cermaq Norway. Foto: Cermaq/Karoline O. A. Pettersen
Karl Fredrik Ottem, Fiskehelsesjef i Cermaq Norway. Foto: Cermaq/Karoline O. A. Pettersen

- Vi er avhengige av at fisken velger å svømme gjennom sensorhuset, så i fase 2 på Langøyhovden setter vi nå ut 6 ulike sensorhus med forskjellig geometrisk utforming, for å teste hvilke hus laksen foretrekker. Da vil vi også vite hvilke sensorhus vi skal bruke i fase 3, når vi skal ha neste utsett i prosjektet, sier Ottem.

De seks husene som nå er sjøsatt har blitt montert på land på Myre i Vesterålen, før de har blitt fraktet ut til anlegget og montert i merdene. Nå står de på 8 meters dyp.

- Vi har mange og gode kameraer slik at vi hele tiden kan følge med på hvordan fisken svømmer og sikre at den spiser og trives, sier Ottem.

- Så langt ser det ut til at fisken venner seg til nytt utstyr i merden, både i Martnesvika, og på Langøyhovden, påpeker han.

Noen utfordringer og komplikasjoner underveis

Selv om fisken ser ut til å trives og vokser godt er ikke alt helt knirkefritt i et slikt utviklingsprosjekt. Med så mye utstyr nede i merden har det vært krevende å finne gode løsninger både for renhold av kameraer, og vedlikehold av utstyret.

- Det er store og komplekse installasjoner som enten må heves for å vedlikeholdes, eller så må vi under vann for å komme til, og det har vært krevende å finne gode rutiner for å få dette til samtidig som vi ivaretar fiskens ve og vel, men disse erfaringene tar vi også med oss når vi ser på utforming og justering av utstyr og oppsett til neste fase, sier Ottem.

Lovende luseresultater

I og med at fisken holdes 10 meter nede i merden med iFarm er det så langt observert færre lus på laksen der ifølge selskapet.

- Vi regner med at vi har spart minimum 1 avlusing på iFarm-fisken på Martnesvika, selv om vi kun har iFarm-oppsett på enkeltmerder der. På Langøyhovden, der vi har iFarm i alle merdene, er vi spent på hvilken effekt det vil ha på lusenivåene etter hvert, sier Ottem.

Om iFarm:

- Et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. 

- Er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort. ScaleAQ er hovedleverandør av oppdrettsutstyr til prosjektet

- Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.