Geir Molvik, konsernsjef i Cermaq, sier til Norsk Fiskeoppdrett at selskapet han leder følger tett med på utviklingen både innen landbasert oppdrett og oppdrett til havs. Foto: Daniella Balin, Salmonexpert.

- Det er fortsatt tekniske og biologiske utfordringer med landbasert oppdrett

Cermaq-sjef Geir Molvik synes det er både vanskelig og en smule ubehagelig å måtte beskrive seg selv som leder, men til Kyst.no så gjør han likevel et forsøk der han tar i bruk tre stikkord for å gjennomføre øvelsen; engasjement, nysgjerrighet, og kunnskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Kunnskap må ligge i bunn, vi må vite hva vi gjør, hva vi vet og hva vi ikke vet. Nysgjerrighet er viktig for utvikling, å alltid ville videre, å lære hele tiden. Engasjement er en sterk drivkraft for å få folk til å trekke sammen på en god måte, påpeker Molvik.

Han sier selskapet han leder har klare ambisjoner fremover. Dette omfatter selvsagt volumvekst, men ikke minst mer effektiv og bærekraftig produksjon. Digitalisering, bruk av store datamengder og maskinlæring mener han vil gjøre selskapet i stand til å gjøre bedre beslutninger og dermed oppnå både kostnadsreduksjon, mindre fotavtrykk og bedre fiskehelse og -velferd. 

- Havbruk er en del av løsningen på de globale utfordringene, vi trenger mer sunn og klimavennlig mat. Cermaqs ambisjoner strekker seg derfor også til at myndighetene skal prioritere vekst i havbruk ved at rammebetingelser legger til rette for forutsigbar, bærekraftig vekst.

Styrker og svakheter med landbasert

Landbasert matfiskoppdrett er i vinden for tiden og mange har store planer. Cermaq-sjefen holder et våkent øye med på det som skjer.

- Det er fortsatt tekniske og biologiske utfordringer med landbasert oppdrett av laks frem til slaktestørrelse. Muligheten for nærhet til markedet er jo denne teknologiens store styrke. Vi følger utviklingen tett, sier Cermaq-sjefen.

Hvor konkurransekraftig landbasert oppdrett blir i fremtiden, mener Molvik også er avhengig av rammebetingelsene for oppdrett i sjøen. Dette regner han med at Fiskeri- og sjømatministeren legger til grunn når han skal utarbeide strategien for videre bærekraftig vekst i norsk oppdrett.

I Norge har vi store sjøarealer og bare det at sjøarealene i indre farvann er åtte ganger så store som Norges landbruksarealer, mener Cermaq-lederen gjør at man kan øke produksjonen i kystnært oppdrett enormt. 

- Oppdrett til havs åpner store arealer og store muligheter for produksjon både i og utenfor norske farvann. Dette er selvsagt en utvikling vi følger med på og vurderer fortløpende. Oppdrett til havs er enormt spennende for næringen, men vil nok lett kunne bidra mindre til sysselsetting og verdiskaping langs kysten enn oppdrett nærmere land, understreker han.

Les hele intervjuet, samt flere saker i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett (krever abonnement).