Charles Høstlund, konsernleder i NRS. Foto: Therese Soltveit.
Charles Høstlund, konsernleder i NRS. Foto: Therese Soltveit.

Gjør nyttige erfaringer med triploid laks

NRS-sjef Charles Høstlund sier at de gjør nyttige erfaringer med selskapets triploid-utsett. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norway Royal Salmon (NRS) er en av aktørene i Norge som har tillatelse til å drive oppdrett med triploid fisk.

Selskapet har nylig offentliggjort tredjekvartalsrapporten, og administrerende direktør Charles Høstlund sier til Kyst.no at under presentasjonen i forrige uke hadde de en statusgjennomgang av den sterile produksjonen.

- I tredje kvartal slaktet vi ut den fisken som var satt ut sent 2014. Denne fisken ble slaktet ut på 5,5 kg og hadde bedre tilvekst enn tilsvarende referansegruppe. Både den sterile fisken og referansegruppen hadde høy dødelighet i første fasen av produksjonen, men etter dette har det vært lav dødelighet på denne fisken, sier Høstlund videre. 

- Nyttig erfaring

Han legger til at basert på et lavt antall utsatt individer så skal man være forsiktig å konkludere for mye på en slik gruppe, men den har gitt nyttig erfaring produksjonsmessig både positivt og negativt for NRS.

- Deformiteter har heller ikke vært en utfordring på denne gruppen.

Under presentasjonen orienterte selskapet også om den fisken som de satte ut i 2015 og årets utsett.

- Vi har totalt satt ut 2,7 millioner steril smolt, og den er fordelt på fire ulike lokaliteter. Det er noe tidlig å konkludere for mye på årets utsett, men så langt så presterer den sterile fisken relativt likt med referansefisken som vi har i sjøen. Så langt har vi i alle fall erfart at vi har hatt minst like gode resultat eller bedre, på det vi har målt av tilvekst, opplyser han.

Nærings- og Fiskeridepartementet gav også Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS i juni tillatelse til å sette ut til sammen en million triploide fisk.

Kyst.no har tidligere i år skrevet at Fiskeridirektoratet meldte at et forskningsprosjekt på triploid laks, viser at denne fisken presterer på høyde med diploid laks.

Les også: 

Vil øke bruk av rognkjeks

Ellers sier Høstlund at de har hatt god kontroll på lusen på lokalitetene deres både i region sør og nord gjennom høsten.

- I region Nord har lusesituasjonen vært god både i Troms og Finnmark. Vi har avlust i begge fylkene, men situasjonen for vår del har vært minst like god som i fjor i samme perioden. I region sør har det vært mer lus enn i fjor, så her har vi avlust både medikamentelt og ved bruk av Thermolicer. Vi bruker både leppefisk og rognkjeks i sør og ser gode resultater her.

Erfaringene selskapet har fra region sør har de overført de siste årene også til region nord, når det gjelder bruk av rensefisk.

- I nord bruker vi rognkjeks og på de lokalitetene vi har rognkjeks så har vi positive erfaringer. Det er et eget håndverk å lykkes med rensefisk, så her har det vært gjort en god jobb for å få rensefisken til å spise lus. Vi vil fremover øke antallet rognkjeks som vi setter ut etter som tilgjengeligheten blir bedre, og så langt har vi hatt gode erfaringer med bruk av rognkjeks, opplyser han til kyst.no.