Det er utfordrende markedsforhold for de chilenske oppdretterne, men man opplever også betydelig vekst i etterspørselen etter frosne porsjoner fra supermarkeder som følge av økt hjemmekonsum. Foto: Salmonexpert.cl

Nordea: Krevende marked for Salmones Camanchaca

I sin morgenrapport torsdag skriver Nordea at de estimerer at Chile har hatt en lagerbygging på 40 000-50 000 tonn de siste fem månedene delvis som følge av markedsbrems. Men det er også positive forhold i den chilenske næringen de trekker frem.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nordea skriver at den seneste månedsrapporten på laks fra Chile viser at det høye uttaket av atlantisk laks fortsatte også i februar måned.

- De to første månedene i 2020 ble det slaktet 23,400 tonn mer enn i tilsvarende periode i 2019, dette tilsvarer en vekst på 23 %. Ser vi på eksporttallene til og med januar og inkluderer våre estimater for februar, så ligger disse betydelig lavere enn uttaket, skriver de.

Dette skyldes ifølge finansinstitusjonen både utfordringer knyttet til markedsadgang til Russland, men også oppbremsing i Asia som følge av COVID-19.

- Vi estimerer at Chile har hatt en lagerbygging på 40 000-50 000 tonn de siste fem månedene. I løpet av mars måned har etterspørselen etter laks globalt falt betydelig i takt med at store markeder i Europa og Nord Amerika, men også nærmarkedene i Sør-Amerika har innført strenge restriksjoner som blant annet innebærer stengte restauranter og betydelig nedgang i øvrige Horeca-segmenter.

Nordea skriver at chilensk laksenæring er i en krevende situasjon for øyeblikket. Men alt er ikke negativt.

- På den andre siden har man opplevd betydelig vekst i etterspørselen etter frosne porsjoner fra supermarkeder som følge av økt hjemmekonsum. Vi ser det også som positivt at biomassen i sjø i Chile nå er bygget ned til om lag samme nivå som for ett år siden, mens den var 5-10 % høyere bare for noen få måneder siden. Dette gir bedre fleksibilitet på opptak av fisk. I tillegg ser vi en nedgang i smoltutsett (9 %) i årets første to måneder, skriver de.