Oppdrett i Chile. Illustrasjonsfoto: Salmones Camanchaca.
Oppdrett i Chile. Illustrasjonsfoto: Salmones Camanchaca.

Kraftig resultatforbedring for Camanchaca

Den chilenske lakseoppdretteren Camanchaca fikk en forbedring i driftsresultatet på 50 % i 2017.

Publisert

Salmones Camanchaca publisere mandag regnskapene for 2017 og rapporterer at de i fjor fikk en EBITDA på 52,5 millioner amerikanske dollar, 50 % høyere enn for samme periode i 2016.

Årsresultatet steg med 17 % til 31,7 millioner amerikanske dollar.

Resultatutviklingen skjer i en markedskontekst der lakseprisene i Chile økte med 11 % i året. I tillegg falt kostnadene med 8,6 % i forhold til året før, og i fjerde kvartal var det lavere enn tre amerikanske dollar per kilo. EBIT per kg endte på 1,2 amerikanske dollar.

Salgsvolumet ble redusert med 21,9 % på grunn av lavere utsett i 2015 og et minimal varelager i begynnelsen av 2017, som gjorde at inntektene falt med 10% til 203 millioner amerikanske dollar. Noe som var svært forskjellig fra situasjonen tidlig i 2016. 

Selskapet forteller at fiskens helsesituasjon var mye bedre enn i 2016, og overlevelsen av fisk i lukkede anlegg oversteg 93 % for året.

For fjerdekvartal 2017 isolert fikk selskapet et netto overskudd på USD 4,9 millioner 25,2 % lavere enn nettoresultatet på USD 6,5 millioner i samme periode i 2016.

EBITDA i Q4 falt 38,8 % fra US $ 25,8 millioner i fjerde kvartal 2016 til 15,8 millioner dollar i 2017.

Nordea gjentar kjøpsanbefaling

I sin morgenrapport påpeker Nordea at driftsinntektene (EBIT) for 4. kvartal på USD 13,2 mill. kom inn lavere enn ventet grunnet lavere salgsvolumer i kvartalet.

Disse volumene (omtrent 3 150 tonn) vil bli flyttet over til 1. kvartal ettersom de er høstet, men ikke solgt. Selskapet sier det er en risiko for 3-5% lavere høsting i 2018 på grunn av vekstproblemer forårsaket av alger. Den ventede nedgangen i høstede volumer blir delvis kompensert for av høyere salgsvolumer (fra 4. kvartal 2017).

- Våre estimater forblir dermed nokså stabile, og vi gjentar kjøpsanbefalingen med kursmål på NOK 57.