Tore Hovland er president i, og Sonal Patel er sekretær for, TriNation.

– PD er ikke lengre et stort problem. Det er imidlertid CMS

Fiskehelsekonferansen TriNation ble nylig avholdt i Bergen. Her er noen av hovedkonklusjonene.

Publisert Sist oppdatert

Konferansen som rullerer på å bli avholdt mellom de opprinnelige tre nasjonene (Norge, UK og Irland), ble i år arrangert i Bergen i slutten av april. 115 personer fra 11 land deltok.

– Noe av det som ble presentert var at PD ikke lenger er ansett som et stort problem, mens CMS fortsetter å gi økende utfordringer for næringen. Det forteller Tore Hovland som er president i TriNation, og Sonal Patel som er sekretær for styret. De jobber til daglig i hhv. Aqua Kompetanse og Veterinærinstituttet.

De sier at flere faktorer ser ut til å ha betydning, blant annet at CMS kan bli overført og introdusert til flere regioner ved at fisk transporteres.

– Det ble gjort et poeng av at med å ivareta god biosikkerhet for å redusere spredning av CMS til andre regioner, så vil dette gi en positiv tilleggseffekt også for reduksjon av andre sykdommer, sier de.

Om TriNation

  • Etablert i 2005, etter initiativ fra oppdrettsnæringen i Norge, Irland og Skottland
  • Formål: Øke kunnskaps­grunnlaget ved felles formidling av nye resultater om PD
  • Agenda senere utvidet til også å omfatte CMS og HSMB
  • Samler oppdrettsindustri, akademia, myndigheter og leverandører av fiskehelserelaterte produkter og tjenester til konferanse ca. hver 18. måned
  • Konferansen ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra hvert land, en lokal organisator og en sekretær
  • Neste møte planlegges i Irland 2025, nærmere bestemmelse av sted og dato blir offentliggjort senere
  • Presentasjoner fra TriNation-konferansen 2024 er tilgjengelig på: trination.org

– Og mens antall påvisninger for HSMB har økt noe i Norge, var det nesten ingen påvisninger i Skottland og Irland, legger de til.

Deltagere på TriNation 2024 i Bergen.

Mer kommer

Det vil komme en utfyllende oppsummeringsartikkel fra det som ble presentert på konferansen i Bergen i Norsk Fiskeoppdrett over sommeren, og noen av presentasjonene vil også bli gjort tilgjengelig på trination.org.

Neste konferanse 

Neste TriNation konferanse vil sannsynligvis avholdes i Irland, og nærmere oppdateringer vil ifølge Hovland og Patel komme etter hvert.

TriNation-konferansen tar ingen deltakeravgift og man er derfor helt avhengig av sponsorer for å få det hele til å gå opp.

– Vi har derfor lyst å takke de som var med å støtte oss i år, som var Elanco, MSD Animal Health, Pharmaq, WellFish Tech, Mowi, Salmon Group og Aqua Kompetanse. Og FHF for å sponse sekretariatsfunksjonen, sier de.