Illustrasjon av Nekst sin nedsenkbare merd.
Illustrasjon av Nekst sin nedsenkbare merd.

Createview lander avtale til subsea-anlegg

Createview og Nekst AS har inngått et samarbeid om å utvikle en løsning for å ta i bruk kunstig intelligens for første gang i et subsea oppdrettssystem. 

Publisert Sist oppdatert

Det melder Createview i en pressemelding fredag.

Nekst AS er et lakseselskap som har blitt tildelt to utviklingstillatelser for sin løsning med nedsenket oppdrettsanlegg. Hensikten er å bedre velferd for laks og unngå luseproblematikk ved å kunne senke merden dypere i sjøen hvor det ikke oppholder seg lus. I nedsenket tilstand er det avgjørende å  kunne overvåke fisken og innhente data om fiskevelferd, biomasse/vekst og overvåke at fisken er fri  for lakselus. 

Nødvendig verktøy

Martin Ramsdal i Nekst AS sier at ved å benytte de fremste løsningene tilgjengelig innenfor kunstig  intelligens og analyse av data så vil man få et helt nødvendig verktøy til å overvåke at all fisken i merden har det godt og samle løpende data om hvordan den vokser i deres subsea-konstruksjon.

- I motsetning  til tradisjonelle merder som flyter i sjø, så vil vi være avhengig av nye løsninger for å passe på fisken vår både når den opereres i flytende modus og ikke minst når den er i nedsenket tilstand. 

- Subsea-løsningen som Nekst AS har for oppdrett av laks er rett og slett fascinerende og vi er veldig  takknemlig for å bli valgt som leverandør av vårt produkt for velferd, biomasse og lus-overvåkning. Vi  går nå inn i en fase hvor Createview sitt produkt CView Eye skal inngå i engineering av anlegget og gå  gjennom nødvendige designtilpasninger for å kunne fungere sømløst med subsea-merden. Å ha gode  data på fisken er viktig for kundene våre og vi ser et potensiale for at subsea kan bli et større marked  inn i fremtiden for oss, sier Nicole Salbuvik, COO i Createview AS.