Trykk start for å sette i gang: Lars Qviller i Veterinærinstituttet viser hvordan lakselusspillet fungerer.

Nå kan du bli sjef for en lokalitet

Under første dag av «Lusekonferansen» i Trondheim demonstrerte Lars Qviller i Veterinærinstituttet et nytt poengbasert spill, der du kan knerte lus og styre en lokalitet.

Publisert Sist oppdatert

- Dere forbinder kanskje ikke det å spille på datamaskinen med å være produktivt arbeid, men det kan også være gøy. Dersom det er gøy og fanger din oppmerksomhet, så kan det også være et formidlingsverktøy.

Slik startet Lars Qviller i Veterinærinstituttet med å presentere det nye lusespillet som nå er tilgjengelig.

Lusedynamikken i spillet er basert på en statistisk modell tilpasset observasjoner av lusetall og lusebehandlinger i virkelige anlegg. Videreutviklingen av modellen og utviklingen av dette spillet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Lars Qviller i Veterinærinstituttet under Lusekonferansen.

Qviller sier det er mye som er viktig innenfor forskningen, men understreker at man ikke må glemme selve formidlingen.

- Dersom vi sitter og forsker og bare putter tingene i en skuff, har det heller ingen mening.

Han mener slik formidling særlig kan være viktig i en næring som havbruksnæringen, der det er tett kobling mellom forskning, forvaltning og næring.

- Det er viktig at også den populærvitenskapelige publikasjonen er både spennende og fengende.

Qviller forklarer at baktanken med spillet som er utviklet, er at det skal gi forståelse, bygge tillit til forskningsarbeid som har blitt gjort, samt skape gode diskusjoner og bedre kunnskapen og kommunikasjonen med forskningsmiljøene.

Slik fungerer det

I spillet kan man velge et produksjonsområde, der man får simulert lusesituasjonen i et oppdrettsanlegg.

Lusespillet simulerer lakselussituasjonen i et oppdrettsanlegg gjennom en produksjonssyklus på 18 måneder. Her er det om å gjøre å holde antallet hunnlus under lusegrensen, som er på 0,5 lus per fisk mesteparten av året og 0,2 lus per fisk om våren.

Grensen er lavere om våren for å få mindre lusesmitte på villaks, som vandrer ut på den tiden. Lusa kan smitte mellom fisk ved at hunnlusa slipper ut larver som flyter fritt i vannmassene.

Samtidig er det om å gjøre å bruke færrest mulig lusebehandlinger og rensefisk, da dette kan gå utover fiskevelferden.

Du velger område og måned for produksjonsstart, så velges en tilfeldig lokalitet med tilhørende ytre miljøforhold. De ytre miljøforholdene som påvirker luseutviklingen er temperatur og smittepress. Antall laks i anlegget er 800 000, som fordeles ut over fire merder.

Før du starter produksjonen, velger du om du vil bruke luseskjørt eller sette ut rensefisk.

Les mer og test spillet selv her.