Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, mener næringen bør ha ambisjon om å halvere dødeligheten innen 2030.

Vil halvere dødeligheten innen 2030

62,7 millioner oppdrettslaks døde i sjøfasen i 2023 og nådde aldri fiskedisken. Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert H. Eriksson, mener dette er for dårlig og at næringen må sette seg klare mål.

Publisert Sist oppdatert

I dag legger Veterinærinstituttet frem Fiskehelserapporten 2023 i samarbeid med Tekna Havbruk og Fiskehelse, Akvaveterinærenes forening, og NCE Seafood Innovation Cluster.

Tirsdag klokken 12:30 streames fremleggelsen av Fiskehelserapporten på Kyst.no.

Veterinærinstituttets beregning av prosentvis dødelighet viser at dette tilsvarer 16,7 % dødelighet hos sjøsatt oppdrettslaks i Norge i fjor.

Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene viser til at Samfunnsansvaret har vokst i takt med næringen, og at det er næringen som har ansvar for å sette seg i førersete og peke ut hvilken retning næringen bør gå.

- Sjømatbedriftenes ambisjon er at vi ikke bare skal innfri samfunnets forventninger, men vi bør sette standarden høyere og helst overgå dem. Jeg vet at dårlig fiskevelferd og høy dødelighet i merdene rokker ved mine medlemmers yrkesstolthet. At over 62 millioner laks ikke når fiskedisken, dette tilsvarer over 1 milliard måltid, er ikke noe vi som næring kan være bekjent av, sier Eriksson i en pressemelding.

Sjømatbedriftene har registrert at SalMar gründer, Gustav Witzøe, vil finne rotårsakene til den høye dødelighet, og at Salmar nå investerer 500 millioner kroner i et nytt innovasjonssenter som skal bidra til å løse utfordringene.

- Dette er et veldig bra initiativ og noe vi støtter helhjertet opp om, sier Eriksson.

Eriksson påpeker at det gjøres mye godt arbeid ute i mange bedrifter, og han er stolt over egne medlemsbedrifter som har fiskevelferd og kampen mot dødelighet høyt på dagsorden. Han viser likevel til at det trengs en bred innsats for å nå ambisjonene. Et av tiltakene han mener det vil være klokt av Fiskeriministeren å innføre, er en nasjonal begrensning på hvor lenge fisk i merder med uakseptabel dødelighet kan få stå i sjøen.

- Det har krevd en enorm innsats å bringe næringen hit vi står ved i dag. Det er dette grunnlaget vi nå skal bygge videre på, men diffuse mål kan føre til mangel på retning og feil fokus i de planene som legges. Næringen må derfor sette en klar ambisjon. For å kaste den første steinen, så mener jeg næringen bør ha som mål og halvere dødeligheten innen 2030, avslutter Robert H. Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene.