LiftUps daglig leder Liam Heffernan, melder om god etterspørsel i 2017 og sier det har vært en god start på året for ustyrsleverandøren. Foto: LiftUp.
LiftUps daglig leder Liam Heffernan, melder om god etterspørsel i 2017 og sier det har vært en god start på året for ustyrsleverandøren. Foto: LiftUp.

Opplever stor etterspørsel etter sentralpumpeanlegg for dødfisk

- Det har vært en god start på året for LiftUp, sier daglig leder Liam Heffernan. Han opplyser at salget av oppgraderte dødfiskpumper går godt om dagen.

Publisert

Etterspørselen sier LiftUp-sjefen er god og påpeker at det ligger mange års testing og mye problemløsning bak deres design for sentralanlegg, for at anleggene skal kunne tåle sterke fysiske krefter påført av bølger og strøm.

Daglig leder Liam Heffernan i LiftUp. Foto: LiftUp.
Daglig leder Liam Heffernan i LiftUp. Foto: LiftUp.

- Det har vært en god start på året for LiftUp. Salget av våre oppgraderte dødfiskpumper går godt. I tillegg opplever vi at det er mange matfiskprodusenter som nå ser de store fordelene med sentralisert dødfiskpumping, og anskaffer dette på sine lokaliteter, forteller han.

God HMS praksis

- Flere av de tekniske løsningene er for øvrig også patenterte. Det er derfor hyggelig at fordelene med sentralisert dødfiskpumping nå synes å ha åpenbart seg for mange, sier Heffernan til kyst.no.

Med sentralanlegg mener han du sparer mye tid brukt hver dag på arbeidsbåt med bemanning som må pumpe dødfisken merd for merd.

- Nå kan en operatør styre pumpingen fra kontrollrommet på flåten vha av et styringspanel med integrert videobilde for monitorering og telling av dødfisk. Dette er også god HMS praksis på lokalitetsnivå, poengterer han.

Overvåking av LiftUp-systemene. Foto: LiftUp.
Overvåking av LiftUp-systemene. Foto: LiftUp.

Selskapet har per dags dato 12 ansatte, og er den største leverandøren av dødfisksystemer til lakseoppdrett på verdensbasis. For å unngå lange leveringstider bemanner selskapet nå opp med ingeniørkompetanse, prosjektledelse og monteringskapasitet på anlegg.

- Vi investerer kontinuerlig i nyutvikling, og for tiden jobber vi også med å utvide vårt spekter av dødfiskpumper med en nyutviklet pumpe i samarbeid med en av de ledende matfiskprodusentene i næringen. Denne nyvinningen vil bli presentert på Aqua Nor.

- Slam har stort potensiale

Siden 2012 har selskapet prøvd ut ulike metoder for oppsamling av slam fra oppdrettsmerder i sjø, og har bl.a. i samarbeid med NIBIO gjort forsøk med fiskerslam som plantegjødsel med lovende resultater.

Bolaks i samarbeid med LiftUp har søkt om seks utviklingskonsesjoner på GRAS-konsept. Illustrasjon: Bolaks/LiftUp.
Bolaks i samarbeid med LiftUp har søkt om seks utviklingskonsesjoner på GRAS-konsept. Illustrasjon: Bolaks/LiftUp.

De samarbeider også med Bolaks, som har søkt om utviklingskonsesjoner på sitt prosjekt "Gras" - grønn resirkulering av akvakultur slam. Løsningen består av traktformede oppsamlere som installeres direkte under merden, og som blir holdt oppe av flyteelementer på utsiden av merden, melder selskapet. Les mer om dette her. 

- Vi ser på fiskeslam som en ressurs med stort unyttet potensial, både som biogasskilde og som komponent i plantegjødsel. Dersom vi lykkes med å samle opp slam effektivt i stor skala vil det også bli mulig å få på plass en verdikjede som kan ta ut verdipotensialet i slammet som både energikilde og gjødsel. Dette vil også kunne gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, har Heffernan tidligere uttalt.

Om selskapet: 

  • Fabrikken til selskapet ligger på Eikelandsheiane i Fusa, Hordaland. Sentralt plassert nær Bergen i en av kjerne-regionene for norsk havbruk. Herfra betjener de kunder over hele verden.
  • Firmaet har solid økonomi og et aktivt forskning- og utviklingsprogram, hvor de samarbeider med kunder og leverandører.